Pomiń polecenia Wstążki
Przeskocz do głównej zawartości
Przeskocz do głównego menu
Logowanie
 

 dr Jarosław Janecki

 
DR jarosław JANECKI
 
 
 
email: jarosław.janecki@sgh.waw.pl
 
Dr Jarosław Janecki ukończył studia magisterskie w 1994 r. na Uniwersytecie Łódzkim, Wydziale Ekonomiczno-Socjologicznym, specjalność: ekonometria i statystyka. W 1999 r. ukończył studia Executive MBA organizowane przez Uniwersytet Łódzki i University of Maryland. Stopień doktora nauk ekonomicznych uzyskał w 2010 r. w Szkole Głównej Handlowej. Był pracownikiem Ministerstwa Finansów, w latach 1994-2000 w Departamencie Długu Publicznego, a w latach 2002-2005 w Departamencie Polityki Finansowej, Analiz i Statystyki, gdzie jako Radca Ministra brał m.in. udział w pracach nad programami gospodarczymi oraz w pracach OECD w Paryżu. Był również konsultantem w  międzynarodowej firmie Globalpraxis, gdzie uczestniczył w projektach konsultingowych nad restrukturyzacją przedsiębiorstw w Polsce, Belgii, Rosji. W latach 2006-2019 pełnił funkcję głównego ekonomisty w banku Societe Generale S.A. w Polsce. Jest autorem publikacji naukowych, felietonów i komentarzy. Kilkukrotny laureat konkursów prognostycznych organizowanych przez dziennik Puls Biznesu (najtrafniejsze prognozy walutowe) oraz dzienniki Rzeczpospolita, Parkiet i NBP, w tym m.in. najlepszy analityk makroekonomiczny za 2015r.
Jako pracownik dydaktyczny współpracował z Uczelnią Łazarskiego w Warszawie (Wydział Ekonomii i Zarządzania, Katedra Finansów i Bankowości) oraz z Warszawskim Instytutem Bankowości.
Hobby: muzyka klasyczna i jazzowa.
 
ZAINTERESOWANIA ZAWODOWE:
·         Niepewność w gospodarce i na rynku finansowym – metody identyfikacji
·         Analiza i pomiar ryzyka w skali makro- i mikro-
·         Wykorzystanie wskaźników wyprzedających w prognozowaniu
·         Polityka fiskalna – zarządzanie długiem publicznym, aspekt instytucjonalny
·         Polityka pieniężna – ewolucja bankowości centralnej
 
SPECJALIZACJA BADAWCZA:
·         Zarządzanie ryzykiem
·         Finanse międzynarodowe
·         Finanse publiczne
·         Bankowość centralna
·         Rynki finansowe
·         Ekonomia behawioralna
 
WYBRANE PUBLIKACJE:
Janecki Jarosław (2017). “Fiscal Council - International Solutions and The Case of Poland”, Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, nr 482, Wrocław Conference in Finance: Contemporary Trends and Challenges, s.61-71.
Janecki Jarosław (2017). „Pomiar i ocena stabilności makroekonomicznej w Polsce”, Folia Oeconomica  Acta Universitas Lodzensis, vol. 2, t. 328, s.123-134.
Janecki Jarosław (2012). „Reakcja rynkowych stóp procentowych na zmiany stopy procentowej banku centralnego w Polsce w latach 2001–2011”. Materiały i studia NBP, zeszyt nr 272.
Janecki Jarosław (2005). „Taylor-Type Rules in Poland: A Historical Analysis of Monetary Policy”, Acta Universitatis Lodziensis, Folia Oeconomica, t. 192, s.55-68.
Janecki Jarosław (2004). „Wykorzytanie spreadu stóp procentowych w badaniach aktywności gospodarczej oraz procesów inflacyjnych”, Acta Universitatits Lodziensis. Folia Oeconomica, t. 177, s. 95-108.
Cukrowski Jacek, Jarosław Janecki (2001). „Measuring Fiscal Seigniorage in Poland: 1990-1998.", współautor Cukrowski J.  Central European Journal of Operations Research, vol. 9, no.3, s.227-237.