Pomiń polecenia Wstążki
Przeskocz do głównej zawartości
Przeskocz do głównego menu
Logowanie
 

 prof. SGH dr hab. Małgorzata Pawłowska

 
Pawłowska Małgorzata.jpg
dr hab. Małgorzata Pawłowska jest absolwentką Uniwersytetu Warszawskiego Wydziału Matematyki, Informatyki i Mechaniki. Ukończyła studia doktoranckie w Kolegium Zarządzania i Finansów w Szkole Głównej Handlowej w Warszawie, gdzie uzyskała tytuł doktora nauk ekonomicznych. W Kolegium Zarządzania i Finansów uzyskała również tytuł doktora habilitowanego w dyscyplinie finanse, na podstawie książki pt. „Konkurencja w sektorze bankowym: teoria i wyniki empiryczne”.
 
W pracy naukowej zajmuje się głównie problematyką dotyczącą sektora bankowego, rynku kredytowego oraz metod ilościowych. Jest autorką i współautorką kilkudziesięciu artykułów i referatów naukowych z zakresu ekonomii i finansów, dotyczących rozwoju sektora finansowego, relacji między sektorem bankowym a sferą realną oraz konkurencji i efektywności w sektorze bankowym. Wyniki swoich badań naukowych wygłaszała na wielu konferencjach krajowych i zagranicznych.
 
ORGANIZACJE MIĘDZYNARODOWE
Członkostwo w SUERF od 2005 r. do chwili obecnej. SUERF - Europejskie Forum Finansów które zrzesza zarówno członków instytucjonalnych (banki komercyjne, banki centralne) ale także naukowców z zakresu ekonomii i finansów.
IFABS (The International Finance and Banking Society) - od 2014 r. do chwili obecnej
 
NAGRODY
Nagroda za najlepszą pracę habilitacyjną  w V edycji Konkursu o Nagrodę Prezesa Narodowego Banku Polskiego za najlepszą pracę doktorską i habilitacyjną,  nagroda za najlepszą pracę habilitacyjną - wyróżnienie za pracę „Konkurencja w sektorze bankowym. Teoria i wyniki empiryczne.
 

 

Najważniejsze publikacje:
Monografie
Techniki cyfrowe w sektorze finansowym. Wpływ na strukturę rynku i ryzyko, Oficyna Wydawnicza SGH, Warszawa, 2022.
Kredyt w zmieniającej się strukturze rynkowej sektora bankowego - nowe techniki, nowe wyzwania, Wydawnictwo C.H. Beck, Warszawa, 2021.
Konkurencja w sektorze bankowym: teoria i wyniki empiryczne, Wydawnictwo C.H. Beck, Warszawa, 2014.

 
Artykuły z listy Journal Citation Reports (dawna lista ministerialna A)
Reputational risk and bank performance in CEE-11 countries, Argumenta Oeconomica 2(45)-2020, w druku.
Market structure and credit procyclicality: Lessons from loan markets in the European Union banking sectors, Economic Modelling, 93,2020,
DOI: 10.1016/j.econmod.2020.07.013;https://doi.org/10.1016/j.econmod.2020.07.013.
Does change in the market structure have any impact on different types of bank loans in the EU? (2020) Journal of International Financial Markets, Institutions and Money, 65 (2020) 101165, Available online 24 December 2019, Elsevier, ISSN 1042-4431;
Market Structure and Financial Stability of Banks in Central and Eastern European Countries: Does Concentration Matter? (2019), Ekonomicky Casopis, Vol.: 9, Nr/Zeszyt: 67, Centre of Social and Psychological Sciences SAS, Institute of Economic Research 2019, s. 953-973, ISSN: 0013-3035.
International Banking and Liquidity Risk Transmission: Evidence from Poland, IMF Economic Review (IMFER), Vol. 63 No. 3, Palgrave Macmillan, Basingstoke, 2015, s. 585-605. ISSN: 2041-4161 (print), ISSN: 2041-417X (electronic).
 
Artykuły w innych czasopismach
International Banking and Bank Performance: the Case of Poland, Problemy Zarządzania, (2018), UW, ISSN: 1644-9584, B, 2018, Vol.:16, Tom:2, Nr/Zeszyt:74, s.74 -95.
The determinants of growth of bank loans in the EU-15 and the CEE-11 after the global financial crisis, Roczniki Kolegium Analiz Ekonomicznych, (2018), ISSN: 1232-4671, Nr/Zeszyt: 53/2018, s. 163 -175.
Rentowność banków w Polsce w okresie globalnego kryzysu finansowego i kryzysu zadłużenia w strefie euro, Bezpieczny Bank, 2(67), 2017, s. 75-96. ISSN: 1429-2939 
Wpływ struktury rynku i wielkości banków na stabilność sektorów bankowych UE, Bezpieczny Bank, Bankowy Fundusz Gwarancyjny, numer 2(63), 2016, 63-96. ISSN: 1429-2939
Determinanty rentowności polskich banków. Czy paradygmat SCP działa w polskim sektorze bankowym? Roczniki Kolegium Analiz Ekonomicznych, 41, 2016, 29-47, Szkoła Główna Handlowa, Warszawa,. ISSN:1232-4671.
Does the Size and Market Structure of the Banking Sector have an Effect on the Financial Stability of the European Union? The Journal of Economic Asymmetries, (4), 2016, Elsevier, s. 112-127.
Determinants of Profitability of Polish Banks: The Role of Foreign Banks, Econometric Research in Finance 1 (1), 2016, 23 - 46.
Market Structure, Business Cycle and Bank Profitability: Evidence on Polish banks, Bank i Kredyt, Narodowy Bank Polski, 47 nr.4. 2016, s. 341-363.
Determinanty rentowności polskich banków. Czy paradygmat SCP działa w polskim sektorze bankowym? Roczniki Kolegium Analiz Ekonomicznych, 41, Szkoła Główna Handlowa, Warszawa, 41, 2016, s. 26-37.
Zmiany w nadzorze finansowym oraz ich wpływ na system finansowy w krajach UE, Ekonomista, Wydawnictwo Key Text, 2014/4, 517-544.
Post-crisis financial architecture in Central and East European Banks, Gospodarka Narodowa 7-8, Szkoła Główna Handlowa, Warszawa, 2013, 63-85.
Substytucja między kredytem kupieckim i bankowym w polskich przedsiębiorstwach – wyniki empiryczne na podstawie danych panelowych, Bank i Kredyt, 43, 6, Narodowy Bank Polski, 2012, 29-56.
Competition in the Polish banking market prior to the recent crisis - empirical results obtained with the use of three different models for the period 1997-2007, Bank i Kredyt, 42, 5, Narodowy Bank Polski, 2011, 5-40.
Wykorzystanie metod ilościowych do pomiaru konkurencji w polskim sektorze bankowym, FINANSE, 1 (4), Czasopismo Komitetu Nauk o Finansach Polskiej Akademii Nauk, Warszawa, 2011, 7-30.
Competition in the Polish Banking sector, Gospodarka Narodowa, 5-6, Szkoła Główna Handlowa, Warszawa, 2010, 91-119.
Efficiency and Competition of the Polish Banking Sector – if euro adoption changed them? Bank i Kredyt, 12, Narodowy Bank Polski, 2008, 31-54.
 
Rozdziały w monografiach
The Role of Market Structure and Competitive Framework for Sound Banking Sector in the EU-15 and the EU-12, w: Miklaszewska E. [red.], “Institutional Diversity in Banking; A Small Country, Small Bank Perspectives”, Palgrave Mcmillan, 2017.
Finansowanie przedsiębiorstw kredytem bankowym w Polsce: czy ułatwia utrzymanie gospodarki na ścieżce zrównoważonego wzrostu? w: Marian Żukowski [red], Sektor finansów publicznych a rozwój gospodarczy: problemy i dylematy, Wydawnictwo KUL, Lublin, s. 403-418.
Co dalej z zachodnią bankowością? w: Osiński J. [red.], „Kapitalizm a sprawiedliwość społeczna” Oficyna Wydawnicza Szkoła Główna Handlowa w Warszawie, Warszawa, 2016, 225-245.
Konkurencja w polskim sektorze bankowym i jej determinanty, w: Poniatowska-Jaksch M., Sobiecki R. [red.], „Konkurencyjność przedsiębiorstw – aspekty międzynarodowe i sektorowe”, Oficyna Wydawnicza Szkoła Główna Handlowa w Warszawie, Warszawa, 2016, 149-176.
The Impact of Foreign Capital on Competition and Concentration in the Polish Banking Sector, w: Hölscher J. [red.], “Poland and the Eurozone”, Studies in Economic Transition, Palgrave, Basingstoke, 2014, 199-229.
Do safe banks create safe systems? Central and Eastern European banks' perspective, w: Mathieu C., Sterdyniak H. [red.], „Towards a better governance in the EU? Revue de l’OFCE / Debates and policies”, Paris, 132, 2014, 243-270.
What Drives the Bank–Firm Relationship? A Case Study of the Polish Credit Market, w: Kouretas G. P., Papadopoulos A. P. [red.], „Macroeconomic Analysis and International Finance (International Symposia in Economic Theory and Econometrics”, Volume 23, Emerald Group Publishing Limited, United Kingdom, 2014, 235-268.
Trade Credit and Bank Credit Substitution Hypothesis: Case of the Polish Companies, w: Balling M., Gnan E., Jackson P. [red.], “States, Banks and the Financing of the Economy: Monetary Policy and Regulatory Perspectives”, SUERF Studies, Vienna, 2013/2, 77-110.
Competition on the Polish Banking Market (before the financial crisis and during the crisis) – Empirical Results, w: Balling M., Lierman F., Van den Spiegel F., Ayadi R., Llewellyn D. T. [red.], „New Paradigms in banking, Financial Markets and Regulation?”, SUERF Studies, Vienna, 2012/2, 131-145.
Trends in Concentration and Competition in the Polish Banking Industry in the Polish Banking Industry in 1997-2004: empirical evidence, w: Batóg J. [red.], “Baltic Business Development”, Finance and Currency International Degree Programs, Faculty of Economics and Management University of Szczecin, 2006, Szczecin, 143-167.
Competition, Concentration and new Technologies in the Polish Banking Industry, w: Kryk, B., Bernat T. [red.], „Economic Issues in Practice”, series of Monographs: Macro & Microeconomics, case study, Wydawnictwo Naukowe Katedry Mikroekonomii Uniwersytetu Szczecińskiego, Szczecin, 2005, 263-284.