Pomiń polecenia Wstążki
Przeskocz do głównej zawartości
Przeskocz do głównego menu
Logowanie
 

 Dr hab. Marietta Janowicz-Lomott, prof. SGH

 
Janowicz-Lomott.jpg

Absolwentka Wydziału Matematyki i Fizyki (1995) oraz Wydziału Zarządzania (1996) Uniwersytetu Gdańskiego, oraz podyplomowych studiów „Bankowość Uniwersalna” organizowanych przez Gdańską Akademię Bankową i Akademię Bankową we Frankfurcie (1997).
Pracę naukową rozpoczęła w 1996 r. w Katedrze Finansów na Wydziale Zarządzania Uniwersytetu Gdańskiego, gdzie w roku 2005 uzyskała stopień doktora nauk ekonomicznych. Promotorem rozprawy doktorskiej p.t. „Uwarunkowania organizacyjne i finansowe związków wzajemności członkowskiej w towarzystwach ubezpieczeń wzajemnych” był prof. dr hab. Jerzy Handschke z Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu.
Od roku 2015 zatrudniona w Szkole Głównej Handlowej w Warszawie. Stopień naukowy doktora habilitowanego uzyskała w roku 2019, a w 2020 otrzymała awans na stanowisko profesora nadzwyczajnego SGH.
Ekspert  (z ramienia Krajowej Rady Izb Rolniczych) w grupie roboczej Copa-Cogeca „Zarządzanie ryzykiem i ubezpieczenia w rolnictwie” i członek grupy zadaniowej ds. zarządzania ryzykiem w Copa-Cogeca w Brukseli.
W latach 2016-2018 była sekretarzem naukowym „Wiadomości Ubezpieczeniowych” (wydawanego od roku 1947 najstarszego czasopisma naukowego o tematyce ubezpieczeniowej w Polsce). Od roku 2019 jest członkiem Kolegium Redakcyjnego czasopisma „Bank i Kredyt” wydawanego przez Narodowy Bank Polski.
W dotychczasowej karierze współpracowała z wieloma instytucjami (w tym Ministerstwem Rolnictwa i Rozwoju Wsi Polskiej i Polską Izbą Ubezpieczeń), przedsiębiorstwami oraz zakładami ubezpieczeń w charakterze doradcy w procesie tworzenia strategii (w tym produktów ubezpieczeniowych) oraz organizacji i zarządzania zakładami ubezpieczeń.
Laureatka nagrody im. prof. Tadeusza Sangowskiego DEBIUT UBEZPIECZENIOWY 2010 oraz nagród Rektora Uniwersytetu Gdańskiego, Rektora Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu i Rektora Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie, nagrodzona medalem KEN za zasługi dla oświaty i wychowania (2011).
 
Zainteresowania zawodowe:
  • rynek finansowy
  • działalność ubezpieczeniowa – aspekty finansowe, organizacyjne
  • zarządzanie w warunkach ryzyka
 
Specjalizacja badawcza:
  • zasada wzajemności w ubezpieczeniach
  • ubezpieczeniowe metody finansowania skutków zdarzeń losowych w działalności gospodarczej (ze szczególnym uwzględnieniem rolnictwa)
  • zastosowania metod matematycznych w ubezpieczeniach, finansach i bankowości
 
Najważniejsze publikacje:
1.    M. Janowicz-Lomott, Ubezpieczenia wzajemne w finansowaniu skutków realizacji ryzyka w rolnictwie. Doświadczenia unijne-wnioski dla Polski, Oficyna Wydawnicza SGH, 2018.
2.    M. Janowicz-Lomott, M. Jastrzębska, K. Łyskawa, Zarządzanie ryzykiem w działalności jednostek samorządu terytorialnego ze szczególnym uwzględnieniem ryzyka katastroficznego, Lex a Wolter Kluwer business, Warszawa 2014.
3.    M. Janowicz-Lomott, K. Łyskawa, The current situation and developments in the different member states on risk management in agriculture, [in:] Agricultural Sector Issues in the European Periphery: Productivity, Export and Development Challenges, A. Karasavvoglou, P.  Polychronidou (eds.), Vernon Series in Economics, Vernon Press, 2017, s. 1-18.
4.    M. Janowicz-Lomott, K. Łyskawa, P. Rozumek, Farm Income Insurance as an Alternative for Traditional Crop Insurance, “Procedia Economics and Finance”, Elsevier, 2015, Vol. 33, s. 439-449.
5.    M. Janowicz-Lomott, Kryzysy finansowe szansą dla ubezpieczeń wzajemnych? Obserwacje globalnego kryzysu finansowego, „Wiadomości Ubezpieczeniowe”, 2010, nr 1, s. 33-48.

 

Publikacje: zobacz spis wszystkich publikacji​

 

E-mail: mjanow@sgh.waw.pl​