Pomiń polecenia Wstążki
Przeskocz do głównej zawartości
Przeskocz do głównego menu
Logowanie
 

 dr Sylwia Frydrych

 
DR SYLWIA FRYDRYCH


Adiunkt w Instytucie Ryzyka i Rynków Finansowych Kolegium Zarządzania i Finansów  Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie.
 
Stopień naukowy doktora nauk ekonomicznych w dyscyplinie finanse uzyskała w 2016 r.
w Szkole Głównej Handlowej w Warszawie broniąc pracę pt.: „Rozwój międzynarodowego rynku obligacji i jego znaczenie dla Polski”. Jej zainteresowania naukowe i badawcze koncentrują się na tematyce rynków finansowych, w szczególności rynek walutowy oraz rynek kapitałowy.
 
Posiada wieloletnie doświadczenie w pracy w bankowości związane z rynkami finansowymi. Absolwentka Harvard Business School. Z wyróżnieniem uzyskała dyplom The Financial Markets Association. Jest członkiem Stowarzyszenia Rynków Finansowych ACI Polska.

SPECJALIZACJA BADAWCZA:
 
·      Rynki finansowe
·      Rynek kapitałowy
·      Rynek walutowy
·      Rynek funduszy inwestycyjnych
·      Zarządzanie finansami na rynku międzynarodowym
·      Zarządzanie ryzykiem walutowym
     
WYBRANE PUBLIKACJE:

Frydrych S. (2019). „The Rationale and Conditions for the Issuing of Polish Treasury Bonds on Foreign Markets”, Financial Internet Quarterly „e-Finanse”, vol. 15/ no. 1, s. 59-72.
DOI: 10.2478/fiqf-2019-0006.  
Frydrych S. (2019). „Ocena funkcjonowania indywidualnych kont zabezpieczenia emerytalnego w Polsce w latach 2012-2017”. Studia i Prace WNEiZ US, 56, s. 7-18.
DOI: 10.18276/sip.2019.56-01. 
Frydrych S. (2018). „Stan i perspektywy rozwoju rynku detalicznych obligacji skarbowych w Polsce”. Ekonomiczne Problemy Usług, 4(133/1), s. 95-107. DOI: 10.18276/epu.2018.133/1-08. 
Frydrych S. (2018). „Potencjalne korzyści oraz negatywne konsekwencje emisji obligacji podporządkowanych”, Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia, nr 4/2018 (94), cz. 1,
s.  345–352. DOI: 10.18276/frfu.2018.94/1-30. 
Alińska A., Frydrych S., Klein E. (2018). „Finanse w koncepcji zrównoważonego rozwoju”, Kwartalnik „Studia i Prace” Kolegium Ekonomiczno-Społecznego SGH, nr 1 (33)/2018,
s.  27–44. DOI: 10.18276/frfu.2018.94/1-30.