Pomiń polecenia Wstążki
Przeskocz do głównej zawartości
Przeskocz do głównego menu
Logowanie
 

 dr Sylwia Frydrych

 
DR SYLWIA FRYDRYCH


Adiunkt w Instytucie Ryzyka i Rynków Finansowych Kolegium Zarządzania i Finansów  Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie.
 
Stopień naukowy doktora nauk ekonomicznych w dyscyplinie finanse uzyskała w 2016 r.
w Szkole Głównej Handlowej w Warszawie broniąc pracę pt.: „Rozwój międzynarodowego rynku obligacji i jego znaczenie dla Polski”. Jej zainteresowania naukowe i badawcze koncentrują się na tematyce rynków finansowych, w szczególności rynek walutowy oraz rynek kapitałowy.
 
Posiada wieloletnie doświadczenie w pracy w bankowości związane z rynkami finansowymi. Absolwentka Harvard Business School. Z wyróżnieniem uzyskała dyplom The Financial Markets Association. Jest członkiem Stowarzyszenia Rynków Finansowych ACI Polska.

SPECJALIZACJA BADAWCZA:
 
·      Rynki finansowe
·      Rynek kapitałowy
·      Rynek walutowy
·      Rynek funduszy inwestycyjnych
·      Zarządzanie finansami na rynku międzynarodowym
·      Zarządzanie ryzykiem walutowym
     

WYBRANE PUBLIKACJE:

Frydrych S. (2020). “The Delisting of a Company from the Warsaw Stock Exchange as a Result of the Cancellation of the Dematerialisation of Shares – Tender Offer Price vs. IPO Price”, Annales Universitatis Mariae Curie-Skłodowska, Sec. H Oeconomia,

s 31 - 40; Volumen: 54; Zeszyt: 1;  DOI: 10.17951/h.2020.54.1.31-40.

https://journals.umcs.pl/h/article/download/9810/7590

 

 

Frydrych S. (2020). „Emisja obligacji podporządkowanych przez polski sektor bankowy w latach 2010-2019”, Bezpieczny Bank, s 72 - 86; Zeszyt: 3(80); DOI: 10.26354/bb.3.3.80.2020.

https://www.bfg.pl/wp-content/uploads/bb3.20.4.pdf

 

Frydrych S. (2020). “The Role of Credit Rating of the Eurobond Issuers from Central and Eastern Europe”, Annales Universitatis Mariae Curie-Skłodowska, Sec. H Oeconomia,

s. 31 - 40; Volumen: 54; Zeszyt: 4; DOI: 10.17951/h.2020.54.4.31-40.

 

Frydrych S. (2020). „Funkcjonowanie rynku obligacji komunalnych w Polsce w latach 2012–2018”, Studia i Prace Kolegium Zarządzania i Finansów, s. 27 - 36; Zeszyt: 177.

https://econjournals.sgh.waw.pl/SiP/article/view/2363/2089.

 

Frydrych S. (2020), „Wpływ finansjalizacji na rozwój rynku IPO w Polsce”, w: „Gospodarka i społeczeństwo w dobie finansjalizacji”, red.: Gemzik-Salwach A., Opolski K. Wydawca: CeDeWu.

Frydrych S. (2020), „Obligacje zielone jako instrument zrównoważonego finansowania w Europie”, w: „Nowe wyzwania w naukach o gospodarce”, red. Bartkowiak R., Matusewicz M., Oficyna Wydawnicza Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie.

Frydrych S. (2020), „Funkcjonowanie rynku obligacji wieczystych w Europie”, w: „Pieniądz, instrumenty i instytucje finansowe : problemy, diagnoza, perspektywy”, red. Franek S., Adamczyk A., Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego.

Frydrych S. (2019). „The Rationale and Conditions for the Issuing of Polish Treasury Bonds on Foreign Markets”, Financial Internet Quarterly „e-Finanse”, vol. 15/ no. 1, s. 59-72. 
DOI: 10.2478/fiqf-2019-0006.  

Frydrych S. (2019). „Ocena funkcjonowania indywidualnych kont zabezpieczenia emerytalnego w Polsce w latach 2012-2017”. Studia i Prace WNEiZ US, 56, s. 7-18.
DOI: 10.18276/sip.2019.56-01. 
Frydrych S. (2018). „Stan i perspektywy rozwoju rynku detalicznych obligacji skarbowych w Polsce”. Ekonomiczne Problemy Usług, 4(133/1), s. 95-107. DOI: 10.18276/epu.2018.133/1-08. 
Frydrych S. (2018). „Potencjalne korzyści oraz negatywne konsekwencje emisji obligacji podporządkowanych”, Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia, nr 4/2018 (94), cz. 1,
s.  345–352. DOI: 10.18276/frfu.2018.94/1-30. 
Alińs
ka A., Frydrych S., Klein E. (2018). „Finanse w koncepcji zrównoważonego rozwoju”, Kwartalnik „Studia i Prace” Kolegium Ekonomiczno-Społecznego SGH, nr 1 (33)/2018,
s.  27–44. DOI: 10.18276/frfu.2018.94/1-30.