Pomiń polecenia Wstążki
Przeskocz do głównej zawartości
Przeskocz do głównego menu
Logowanie
 

 Dr Aleksandra Staniszewska

 
​Ukończyła Studia na Kierunku Finanse i Bankowość w Szkole Głównej Handlowej w 2001 roku. W latach 2007-2008 przebywała na stypendium Fundacji Fulbrighta na Uniwersytecie Columbia w Nowym Jorku. Pracę doktorską na temat refinansowania wierzytelności hipotecznych (promotor: prof. dr hab. Jerzy Nowakowski) obroniła w 2009 roku.
 

 Specjalizacja badawcza

 
 • ​finanse mieszkaniowe
 • refinansowanie portfela wierzytelności hipotecznych
 • rynek kredytów mieszkaniowych
 

 Publikacje

 
 • Czerwonka M., A. Staniszewska A. (2017), ALTRUIZM A RACJONALNOŚĆ–BADANIA Z WYKORZYSTANIEM GRY DYKTATOR I TESTU ŚWIADOMEGO MYŚLENIA (CRT),  Nauki o Finansach 3 (32), 56-76 – 14 punktów
 • Czerwonka M. , Staniszewska A. ,Kompa K. ,(2018) Cognitive Reflection Test in Predicting Rational Behavior in the Dictator Game w: Problems, Methods and Tools in Experimantal and Behavioral Economics, Computational Methods in Experimental Economics 2017 Conference, Springer, s. 301-312
 • Czerwonka M., Staniszewska A. (2017), Test świadomego myślenia jako miernik myśli racjonalnej. Wyniki badań własnych,  Annales Universitatis Mariae Curie-Skłodowska, sectio H–Oeconomia 51 (4), 75 2017 – 11 punktów
 • Chessini G., Staniszewska A. (2017), The Determinants of Dividend Policy: A Comparison between Firms Listed on the Italian Stock Exchange and on the Warsaw Stock Exchange (2001-2014), Journal of Management and Financial Sciences, 10, nr 30, s 77-90.
 • Czerwonka, M., & Staniszewska, A. (2017). Test świadomego myślenia jako miernik myśli racjonalnej. Wyniki badań własnych. Annales Universitatis Mariae Curie-Skłodowska, sectio H–Oeconomia51(4), 75-83.
 • Staniszewska, Aleksandra, Gema Fernandez-Avilez. (2017) "CHARITY BANKING: UTOPIA OR AN ALTERNATIVE TO GREEDY FINANCE?." Metody Ilościowe w Badaniach Ekonomicznych 18.3: 492-500
 • Staniszewska A., „Wpływ decyzji finansowych gospodarstw domowych oraz metod refinansowania na płynność sektora bankowego w latach 2006-2009", w: Gospodarowicz A., (red. nauk.) „Finanse - nowe wyzwania teorii i praktyki. Bankowość", Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu nr 171, Wrocław 2011, s. 275 - 287.
 • Staniszewska A., „Analysis of the Mortgage Portfolio in Poland and Europe in the period 2002–2009” , Journal of Management and Financial Sciences, Warsaw School of Economics, Vol. V, Issue 7, March 2012, s. 84-102
 • Staniszewska A., A. Krysiak, M.S. Wiatr, Zarządzanie portfelem kredytowym banku, Oficyna Wydawnicza SGH, Warszawa 2012.