Pomiń polecenia Wstążki
Przeskocz do głównej zawartości
Przeskocz do głównego menu
Logowanie
 

 Marcin Grzelak

 
Ukończył studia licencjackie i magisterskie na kierunku finanse i rachunkowość w Szkole Głównej Handlowej w Warszawie. W latach 2016-2020 odbywał studia doktoranckie w Kolegium Nauk o Przedsiębiorstwie zakończone obroną rozprawy doktorskiej pt. "Cechy relacji bankowych a rezultaty gospodarowania przedsiębiorstw (na przykładzie sektora małych i średnich przedsiębiorstw w Polsce)". W styczniu 2021 r. uzyskał stopień doktora w dziedzinie nauk społecznych w dyscyplinie ekonomia i finanse. Od 2020 r. zatrudniony w Zakładzie Bankowości Tradycyjnej w Kolegium Zarządzania i Finansów.
 
Specjalizacja badawcza
  • bankowość małych i średnich przedsiębiorstw
  • finanse małych i średnich przedsiębiorstw
  • wpływ asymetrii informacji na działalność przedsiębiorstw i banków
  • ryzyko w działalności gospodarczej
Publikacje
  • Grzelak, M. (2019). The „Hold-Up Problem” and Banking Relationships: Evidence from the Polish SME Sector. Prague Economic Papers, 28(6), s. 670-687.
  • Grzelak, M. (2017). „Problem zakładnika” w relacjach bankowych. Prakseologia i Zarządzanie. Zeszyty Naukowe, nr 1/2017, s. 40-49.
  • Grzelak, M. (2020). Bankowość relacyjna z perspektywy kredytodawcy – korzyści czy koszty? Prakseologia i Zarządzanie. Zeszyty Naukowe, nr 1/2020, s. 114-125.
  • Grzelak, M., Jurdeczka, M., Kijuk, M., Mróz, M., Plewka, K., Warnieło, J., Wieczorek, S., Witkowski, M. (2020). Znaczenie kultury ryzyka dla funkcjonowania organizacji – studia przypadku. [w:] T. Pakulska, red., Elastyczność w biznesie. Skuteczna adaptacja. Warszawa: Szkoła Główna Handlowa, Oficyna Wydawnicza, s. 155-208.