Pomiń polecenia Wstążki
Przeskocz do głównej zawartości
Przeskocz do głównego menu
Logowanie
 

 Sympozjum

 

2022.10.03_Seminarium_naukowe_Ryzyko_i_rynki_finansowe_2b.jpg
Instytut Ryzyka i Rynków Finansowych

zaprasza do udziału w seminarium  naukowym:

 

„Ryzyko i rynki finansowe
w zmieniającej się rzeczywistości”

 

Seminarium naukowe odbędzie się w dniu 

17 października 2022 roku w godz.: 13.00 – 17.30

w Szkole Głównej Handlowej w Warszawie w auli II budynek C

Al. Niepodległości 128 (róg Al. Niepodległości i ulicy Madalińskiego).


W seminarium można uczestniczyć na miejscu lub za pośrednictwem MS TEAMS

 

Wydarzenia ostatnich kilkudziesięciu miesięcy spowodowały wzrost stopnia realizacji różnego rodzaju ryzyka, w szczególności tego, które do tej pory było traktowane jako ekstremalne. Jednocześnie jesteśmy świadkami istotnych zmian rzeczywistości jaka nas otacza.

Spostrzeżenia te skłoniły Zespół naszego Instytutu do zainicjowania działań mających na celu podzielenie się nowymi doświadczeniami, przemyśleniami związanymi z tymi sytuacjami.

 

Seminarium jest pod patronatem honorowym

Dziekan Kolegium Zarządzania i Finansów 

Pani prof. SGH, dr hab. Joanny Wielgórskiej – Leszczyńskiej.

 

Osoby zainteresowane prosimy o dokonanie rejestracji z podaniem formy uczestnictwa na żywo w auli, czy za pośrednictwem MS TEAMS. 

Udział w seminarium jest bezpłatny.

 

Uzasadnienie tematyki

Przełom XX i XXI wieku, a następnie kolejne dekady nowego stulecia charakteryzują się wysoką dynamiką i głębokością zmian w różnych obszarach działalności człowieka. Większość z tych zmian powiązana jest z osiągnięciami nauki oraz ich aplikacjami do praktyki (działalnością innowacyjną), a w konsekwencji aktywnością gospodarczą i polityczną podmiotów w zglobalizowanym świecie. Zjawiska jakie obserwujemy w tym okresie świadczą o tym, że zglobalizowany świat w istotny sposób wpływa na funkcjonowanie i zachowania zbiorowości (społeczeństw, wspólnot, narodów) oraz jednostek zarówno w sferze społeczno-politycznej, gospodarczej, jak i etycznej i moralnej. Co sprawia, że tak się dzieje? Czy potrafimy zidentyfikować związki przyczynowo skutkowe i podejmować odpowiednie działania? Jakie identyfikujemy i obserwujemy charakterystyczne trendy jeśli chodzi o postawy i zachowania ludzi, rozwój wszelkiego typu wydarzeń, oraz przebieg zjawisk? Jak oceniane są konsekwencje różnych wariantów prognozowanych zmian? Czy i jak radzimy sobie z nowymi sytuacjami decyzyjnymi zarówno jako zbiorowości jak i jednostki? To pytania ogólne, które można rozbić na szereg pytań szczegółowych dotyczących takich obszarów jak działalność informacyjna, edukacyjna, polityczna, gospodarcza, techniczna w tym technik przetwarzania danych, biotechnologiczna, ekologiczna, katastrof naturalnych itd. Decyzje podejmowane w tych obszarach działalności w zglobalizowanym świecie rzutują w sposób istotny na rozumienie i pojmowanie pojęcia ryzyko i niepewność nieodłącznie związane z działaniem i podejmowaniem decyzji. Szczególnego znaczenia nabrały te pytania w ostatnich dwóch dekadach XXI wieku kiedy to mamy do czynienia zarówno z rewolucyjnymi zmianami będącymi wynikiem aplikacji osiągnięć nauki, jak i ekstremalnymi zjawiskami społeczno-gospodarczymi, politycznymi, przyrodniczymi takimi jak kryzysy finansowe, migracje ludności, epidemie i pandemie, wojny, czy też coraz bardziej realnie zagrażającą planecie katastrofą ekologiczną.