Pomiń polecenia Wstążki
Przeskocz do głównej zawartości
Przeskocz do głównego menu
Logowanie
 

 prof. dr hab. Andrzej Kaźmierczak

 
​Publikacje prof. dr hab. Andrzeja Kaźmierczaka.
 

 Pozycje książkowe

 
  • ​Andrzej Kaźmierczak, „Narastanie międzynarodowego kryzysu finansowego", [w:] „Światowy kryzys finansowy: przyczyny i skutki”, Wydawnictwo Wyższej Szkoły Ekonomiczno Informatycznej w Warszawie, Warszawa 2009
  • Andrzej Kaźmierczak, „Korzyści i koszty integracji Polski ze strefa euro", [w:] “Bankowość w  Unii Europejskiej-szanse i zagrożenia”, Oficyna Wydawnicza SGH, Warszawa 2009
  • Andrzej Kaźmierczak, „Polityka pieniężna w gospodarce otwartej", Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2008
  • Andrzej Kaźmierczak, „Dylematy integracji Polski ze strefa euro", [w]: “Polska w strefie euro”, Oficyna Wydawnicza SGH, Warszawa 2008
  •  Andrzej Kaźmierczak, „Bank centralny i instrumenty polityki pieniężnej" [w:] Współczesna bankowość, red. nauk. Małgorzata Zaleska Warszawa, Difin, Warszawa, 2007   
 
 

 Artykuły

 
  • ​Andrzej Kaźmierczak, (współautor) „Polska wobec perspektywy wstąpienia do strefy euro - za i przeciw szybkiej integracji walutowej”, raport dla Kancelarii Prezydenta Rzeczypospolitej Polski, Warszawa 2009
  • Andrzej Kaźmierczak, „Inflation goal of monetary policy in the neo-Keynesian model of economy”, Studia i Prace Kolegium Zarządzania i Finansów SGH, nr 83/2007   
  • Andrzej Kaźmierczak, „Rola polityki pieniężnej we współczesnych sporach teoretycznych Ekonomiczno-Informatyczny Kwartalnik Teoretyczny”, nr 9/2006