Pomiń polecenia Wstążki
Przeskocz do głównej zawartości
Przeskocz do głównego menu
Logowanie
 

 dr hab. prof. SGH Krzysztof Borowski

 

PUBLIKACJE KSIĄŻKOWE I ARTYKUŁY

 1. Borowski K. „Sotto il segno del Toro”, Sistema Italia, Settimanale di Commercio Estero
 2. Borowski K., „Technika Ichimoku (renesans japońskiej techniki inwestowania)”, Studia i Prace Kolegium Zarządzania i Finansów, Zeszyt 19, Warszawa 2001
 3. Nowakowski J., Borowski K., „Wykorzystanie ciągów liczbowych w analizie technicznej”, Studia i Prace Kolegium Zarządzania i Finansów, Zeszyt 20, Warszawa 2001
 4. Borowski K., Puls Biznesu – 02.03.2001 – Analiza techniczna spółek: BRE, Pekao S.A. i Prokom
 5. Borowski K., Puls Biznesu – 08.03.2001 – Analiza techniczna Elektrimu
 6. Nowakowski J., Borowski K., „Systemy zabezpieczeń transakcji internetowych stosowane przez polskie banki”, Studia i Prace Kolegium Zarządzania i Finansów, Zeszyt 25, Warszawa 2002
 7. Nowakowski J., Borowski K., „Giełda papierów wartościowych w Warszawie na tle rynków światowych”, Studia i Prace Kolegium Zarządzania i Finansów, Zeszyt 28, Warszawa 2002
 8. Borowski K., „Topologia rynku akcji giełdowych”, Studia i Prace Kolegium Zarządzania i Finansów, Zeszyt 29, Warszawa 2003
 9. Nowakowski J., Borowski K., „Normalizacja wskaźników analizy technicznej”, Studia i Prace Kolegium Zarządzania i Finansów, Zeszyt 29, Warszawa 2003
 10. Nowakowski J., Borowski K., „Chosen applications of Vector Calculus for Capital Market”, Studies and Works – College of Management and Finance, Volume 33, Warsaw 2003
 11. Borowski K., Nowakowski J., „Wybrane formacje cenowe w analizie technicznej – zastosowanie współczynników Fibonacciego”, Studia i Prace Kolegium Zarządzania i Finansów, Zeszyt 37, Warszawa 2003
 12. Nowakowski J., Borowski K., „Wyznaczanie punktów zwrotnych za pomocą metody Fischera”, Studia i Prace Kolegium Zarządzania i Finansów, Zeszyt 37, Warszawa 2003
 13. Skrzypczyński P., Borowski K. „Teoria impulsu i jej empiryczne potwierdzenie przy użyciu filtracji szeregów czasowych”, Studia i Prace Kolegium Zarządzania i Finansów, Zeszyt 38, Warszawa 2003
 14. Nowakowski J., Borowski K. „Wybrane socjotechniki stosowane przy włamaniach komputerowych”, Studia i Prace Kolegium Zarządzania i Finansów, Zeszyt 39, Warszawa 2003
 15. Borowski K. „Technika Ichimoku”, Rynek Kapitałowy, nr 11/12 2003
 16. Borowski K. „Super Bowl jako prognostyk”, Rynek Kapitałowy, nr 2 2004
 17. Borowski K. „Analiza polityki inwestycyjnej i wyników otwartych funduszy emerytalnych” w zbiorze pod red. A. Borodo „Zagadnienia prawne i ekonomiczne systemu emerytalnego”, Towarzystwo Naukowe Organizacji i Kierownictwa „Dom Organizatora”, Toruń 2004.
 18. Borowski K., Cylkowski P. „Rynek funduszy inwestycyjnych w Austrii na tle rynku niemieckiego”, Studia i Prace Kolegium Zarządzania i Finansów, Zeszyt Naukowy 48, Warszawa 2004
 19. Borowski K., Cylkowski P. „Rynek funduszy inwestycyjnych w Niemczech”, Studia i Prace Kolegium Zarządzania i Finansów, Zeszyt Naukowy 47, Warszawa 2004
 20. Nowakowski J., Borowski K. „Zastosowanie teorii Carolana i Fischera na rynku kapitałowym”, Difin, Warszawa 2005.
 21. Praca zespołowa „Prognoza rozwoju rynku ubezpieczeń na lata 2005 – 2007”, Polska Izba Ubezpieczeń, Wydawnictwo Edytor, Warszawa 2005.
 22. Borowski K. „Bankowość Inwestycyjna”, wkładka w opracowaniu Polski System Bankowy od A do Z, Bank i Kredyt, Kwiecień 2005, NBP, Warszawa 2005.
 23. Borowski K. „Zastosowanie techniki Heikin – Ashi na rynku kapitałowym”, Studia i Prace Kolegium Zarządzania i Finansów, Zeszyt Naukowy 66, Warszawa 2006
 24. Borowski K., Skrzypczyński P. „Analiza spektralne indeksów giełdowych DJIA i WIG”, Studia i Prace Kolegium Zarządzania i Finansów, Zeszyt Naukowy 67, Warszawa 2006
 25. Borowski K., Rot M. „Zarządzanie ryzykiem cen na rykach energii elektrycznej – instrumenty pochodne na giełdach energii Nord Pool i European Energy Exchange”, Studia i Prace Kolegium Zarządzania i Finansów, Zeszyt Naukowy 68, Warszawa 2006
 26. Borowski K., Grabowski S. „Analiza zależności międzyrynkowych przy użyciu sztucznych sieci neuronowych – empiryczny przykład neuronowego system transakcyjnego”, Studia i Prace Kolegium Zarządzania i Finansów, Zeszyt Naukowy 68, Warszawa 2006
 27. Borowski K. „Zastosowanie fraktalnej, adaptacyjnej średniej ruchomej w analizie technicznej (FRAMA)”, Studia i Prace Kolegium Zarządzania i Finansów, Zeszyt Naukowy 69, Warszawa 2006
 28. Borowski K. „Wykorzystanie analizy międzyrynkowej na rynku funduszy inwestycyjnych”, Studia i Prace Kolegium Zarządzania i Finansów, Zeszyt Naukowy 72, Warszawa 2006
 29. Borowski K. „Zastosowanie transformaty Fishera na rynku kapitałowym”, Studia i Prace Kolegium Zarządzania i Finansów, Zeszyt Naukowy 72, Warszawa 2006
 30. Nowakowski J., Borowski K. „Пoльскi банки на pинку капіталу" - „ЕВОЛЮЦІЯ БАНКІВСЬКОЇ СИСТЕМИ ПОЛЬЩІ" - під редакцією МАРІАНА ЖУКОВСЬКОГО, Wydawnictwo M. C. Skłodowskiej, Lublin 2006.
 31. Borowski K. „Exchange Traded Funds (ETFs)”, Studies and Works of The Collegium of Management and Finance”, Volume 73, Warsaw 2006
 32. Borowski K., Nowakowski J. “Giełda papierów wartościowych w Mongolii”, Studia i Prace Kolegium Zarządzania i Finansów, Zeszyt Naukowy 74, Warszawa 2006
 33. Borowski K., “Systemy transakcyjne wykorzystywane przez inwestorów jednosesyjnych”, Studia i Prace Kolegium Zarządzania i Finansów, Zeszyt Naukowy 74, Warszawa 2006
 34. Borowski K., “Nowe trendy na rynku funduszy inwestycyjnych – fundusze funduszy”, Studia i Prace Kolegium Zarządzania i Finansów, Zeszyt Naukowy 75, Warszawa 2006
 35. Borowski K. „Komisja nadzoru Finansowego” w „Instytucje rynku finansowego w Polsce”, pod Red. Szelągowska A., CeDeWu, Warszawa 2007
 36. Borowski K. „Banki inwestycyjne na polskim rynku finansowym” w „Instytucje rynku finansowego w Polsce”, pod red. Szelągowska A., Wydawnictwa CeDeWu, Warszawa 2007
 37. Borowski K. „Komisja nadzoru Finansowego” w „Instytucje rynku finansowego w Polsce”, pod red. Szelągowska A., Wydawnictwa CeDeWu, Warszawa 2007
 38. Borowski K. „MTS - Centralna Tabela Ofert” w „Instytucje rynku finansowego w Polsce”, pod red. Szelągowska A., Wydawnictwa CeDeWu, Warszawa 2007
 39. Borowski K. „Giełdy towarowe w Polsce” w „Instytucje rynku finansowego w Polsce”, pod red. Szelągowska A., Wydawnictwa CeDeWu, Warszawa 2007
 40. Borowski K. „Nowe kierunki bankowości inwestycyjnej – rynek dzieł sztuki”, Studia i Prace Kolegium Zarządzania i Finansów, Zeszyt Naukowy 78, Warszawa 2007
 41. Borowski K. „Zastosowanie spreadów kalendarzowych na giełdzie Euronext”, Studia i Prace Kolegium Zarządzania i Finansów, Zeszyt Naukowy 79, Warszawa 2007
 42. Borowski K. „Aukcje internetowe dziełami sztuki w Polsce”, Studia i Prace Kolegium Zarządzania i Finansów, Zeszyt Naukowy 79
 43. Borowski K. „Najnowsze trendy na rynku dzieł sztuki”, Studia i Prace Kolegium Zarządzania i Finansów, Zeszyt Naukowy 80
 44. Borowski K. „Rynek dzieł sztuki, a rynek papierów wartościowych”, Studia i Prace Kolegium Zarządzania i Finansów, Zeszyt Naukowy 80, Warszawa 2007
 45. Borowski K. „Strategie typu market neutral na rynku papierów dłużnych stosowane przez fundusze hedgingowe”, Studia i Prace Kolegium Zarządzania i Finansów, Zeszyt Naukowy 81, Warszawa 2007
 46. Borowski K. „Nowe kierunki bankowości inwestycyjnej – rynek diamentów naturalnych”, Studia i Prace Kolegium Zarządzania i Finansów, Zeszyt Naukowy 81, Warszawa 2007
 47. Borowski K. „Indywidualne konta emerytowane (IKE) w Polsce”, Studia i Prace Naukowe Polskiego Stowarzyszenia Finansów i Bankowości, Zeszyty Naukowe 1/2007, red. J. Węcławski, Łódź 2007
 48. Borowski K. „Nowe kierunki bankowości inwestycyjnej – komercyjne loty w kosmos (turystyka kosmiczna)”, Studia i Prace Kolegium Zarządzania i Finansów, Zeszyt Naukowy 82, Warszawa 2007
 49. Borowski K. „Nowe tendencje na polskim rynku funduszy inwestycyjnych”, w [red. Filipiak B., Węcławski J.], „Finansowe aspekty rozwoju polskiej gospodarki”, Difin, Warszawa 2007
 50. Borowski K. „Bankowość inwestycyjna”, w [red. Zaleska M.], „Współczesna bankowość”, tom 1, Difin, Warszawa 2007
 51. Ślązak E., Borowski K. „Bankowość elektroniczna”, w [red. Zaleska M.], „Współczesna bankowość”, tom 1, Difin, Warszawa 2007,
 52. Ślązak E., Borowski K. „Kalkulacja cen oraz efektywność produktów i usług bankowych”, w [red. Zaleska M.], „Współczesna bankowość”, tom 1, Difin, Warszawa 2007
 53. Borowski K. „Structured products” w [red. Pruchnicka – Grabias I.], “Financial Market Instruments In Case Studies”, Cedewu, Warszawa 2007
 54. Borowski K., „Applied Forms of Structured Products on the Retail Market of Structured Products”, Studies and Works – College of Management and Finance, Volume 83, Warsaw 2007
 55. Borowski K. “Zastosowanie metody wideł cenowych w analizie technicznej”, Studia i Prace Kolegium Zarządzania i Finansów, Zeszyt Naukowy 84, Warszawa 2007,
 56. Borowski K. “Inwestycje alternatywne - obrót akcjami gwiazd sportowych”, Studia i Prace Kolegium Zarządzania i Finansów, Zeszyt Naukowy 84, Warszawa 2007
 57. Nowakowski J., Borowski K. „Wybrane strategie market neutral stosowane na rynku fuzji i przejęć”, Zeszyty Naukowe Politechniki Rzeszowskiej, Zeszyt nr 24, Rzeszów 2007
 58. Nowakowski J., Borowski K. „Wzajemne relacje stylu inwestycyjnego i systemu transakcyjnego”, Studia i Prace Kolegium Zarządzania i Finansów, Zeszyt Naukowy 85, Warszawa 2007
 59. Nowakowski J., Borowski K. „Inwestycje alternatywne – nieruchomości na Księżycu, Marsie i innych ciałach niebieskich”, Studia i Prace Kolegium Zarządzania i Finansów, Zeszyt Naukowy 85, Warszawa 2007
 60. Borowski K. „Nowe tendencje w finansowaniu sektora MSP – finansowanie typu mezzanine”, w „Uwarunkowania rozwoju sektora MSP w rejonie Warszawy i Mazowsza”, [red. Michałów I., Piórek W.], Wydawnictwo Epigraf, Warszawa 2008
 61. Borowski K. „Giełda papierów wartościowych jako źródło pozyskiwania kapitału dla sektora MSP”, w „Uwarunkowania rozwoju sektora MSP w rejonie Warszawy i Mazowsza”, [red. Michałów I., Piórek W.], Wydawnictwo Epigraf, Warszawa 2008
 62. Borowski K. „Nowe tendencja na polskim rynku funduszy inwestycyjnych – fundusze krajów latynoskich”, Studia i Prace Kolegium Zarządzania i Finansów, Zeszyt Naukowy 87, Warszawa 2008
 63. Nowakowski J., Borowski K. „Investment banking in Poland”, w [red.] Żukowska H., Żukowski M.], „The banking system in Poland”, Maria Curie – Skłodowska University Press, Lublin 2008
 64. Borowski K., Okuniewski Ł. „Nowe tendencje w bankowości inwestycyjnej – inwestycje na rynku wydobywczym i ich wpływ na stabilność sektora finansowego”, Bezpieczny Bank, nr. 1 (36) 2008
 65. Borowski K. „Kryzys na rynku subprime i jego skutki”, w [red.] Nowakowski J., Famulska T. „ Stabilność i bezpieczeństwo systemu bankowego”, Difin, Warszawa 2008
 66. Borowski K. „Rynek złota i monet” w. [red.], Pruchnicka – Grabias I. „Inwestycje alternatywne”, CeDeWu, Warszawa 2008
 67. Borowski K. „Nowe kierunki bankowości inwestycyjnej” w. [red.], Pruchnicka – Grabias I. „Inwestycje alternatywne”, CeDeWu, Warszawa 2008
 68. Borowski K. "Zachowanie się stóp procentowych oraz indeksów giełdowych w okresie kryzysu", w „Instrumenty i regulacje bankowe w czasie kryzysu”, pod redakcją J. Nowakowskiego, Difin, Warszawa 2010
 69. Borowski K. "Teoria i praktyka benchmarków", Difin, Warszawa 2011.
 70. Borowski K., Nowakowski J. „Zastosowanie poziomów zniesienia Fibonacciego do wyznaczania punktów zwrotnych wybranych indeksów na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie” w „Szkice o finansach”, Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach, Katowice 2012
 71. Borowski K. "Sztuka inwestowania w sztukę", Difin Warszawa 2013
 72. Borowski K. "Analiza wybranych efektów sezonowości stóp zwrotu na przykładzie ceny złota w okresie 02.01.1990-31.01.2013", Studia i Prace Kolegium Zarządzania i Finansów, Zeszyt Naukowy 132, Warszawa 2013
 73. Borowski K. "Miary umiejętności i wyczucia rynku", Difin Warszawa 2014
 74. Borowski K. "Miary efektywności zarządzania na rynkach finansowych", Difin Warszawa 2014
 75. Borowski K. "Miary ryzyka na rynku akcji i obligacji", Difin Warszawa 2014
 76. Borowski K. "Finanse behawioralne", Difin Warszawa 2014

REFERATY OPUBLIKOWANE

 1. Borowski K. „Skuteczność wybranych metod inwestycyjnych na polskim rynku kapitałowym”, tom: „Rynki finansowe wobec procesów globalizacji”, Tytuł konferencji: Finanse, bankowość i ubezpieczenia wobec procesów globalizacji, Organizator: Uniwersytet Gdański, Katedra Finansów i Katedra Ekonomiki Przedsiębiorstw, Gdańsk – Jurata 2003, 22 – 23 września 2003
 2. Borowski K. „Zastosowanie teorii spiral na rynku kapitałowym”, tom: Rynki finansowe”, Tytuł konferencji: „Bankowość, finanse, ubezpieczenia, rynki kapitałowe w dobie integrującej się Europy”, Organizator: Szkoła Główna Handlowa, Katedra Bankowości i Katedra Finansów, Mikołajki 14-16 września 2005 r.,
 3. Borowski K. „Nowe metody obliczania średnich ruchomych i ich zastosowanie w analizie technicznej”, Prace Naukowe Akademii Ekonomicznej im. O. Lanego we Wrocławiu, nr 1088, tom 1: „Inwestycje finansowe i ubezpieczenia – tendencje światowe a polski rynek”, Wrocław 2005, tom 1
 4. Nowakowski J., Borowski K. „Инвестиционные банки в Польше”, w tomie „Банковское дело в Польше” pod red. Żukowski M., Wydawnictwo Uniwersytetu im. Marii Curie – Skłodowskiej w Lublinie, Lublin 2005. Referat opublikowany na międzynarodowe sympozjum w Moskwie 21 - 22.11.2005 r.
 5. Borowski K. „Nowe tendencje w analizie technicznej’, w tomie „W stronę teorii i praktyki finansów” pod red. Ostaszewski J., Zaleska M. Organizator: Kolegium Zarządzania i Finansów SGH, Stare Jabłonki, Hotel Anders, 21-23.06.2006 r.
 6. Borowski K. „Nowe kierunki w bankowości inwestycyjnej – rynek przedmiotów kolekcjonerskich”, w tomie Bankowość pod red. J. Węcławskiego, Wydawnictwo Instytutu Marii Curie – Skłodowskiej, Lublin 2006. Zjazd Katedr Finansowych,15.09.2006.
 7. Borowski K. „Produkty alternatywne w bankowości inwestycyjnej – produkty strukturyzowane”, w tomie „Ekonomiczne i finansowe uwarunkowania procesów w gospodarce” pod red.: R. Bartkowiaka, J. Ostaszewskiego, M. Zaleskiej, Oficyna Wydawnicza - Szkoła Główna Handlowa, Warszawa 2007. Hotel Gołębiewski, Mikołajki 21-23.06.2007.
 8. Borowski K. „Nowe kierunki bankowości inwestycyjnej – art banking i fundusze dzieł sztuki”, w [red. Marcinkowska M., Wieteska S.], „Harmonizacja bankowości i ubezpieczeń w skali narodowej i europejskiej”, Instytut Finansów, Bankowości i Ubezpieczeń Uniwersytet Łódzki, Difin, Warszawa 2007, Konferencja Katedr Finansowych – Łódź 17 – 19.09.2007
 9. Borowski K. „Wybrane instrumenty islamskiego rynku finansowego”, w [red. Węcławski J., Karpuś P.], Wydawnictwo Uniwersytetu Marii Curie – Skłodowskiej, Lublin 2007
 10. Nowakowski J., Borowski K. „Finanse islamskie – wybrane zagadnienia bankowości islamskiej i islamskim rynków akcji”, w [red. Węcławski J., Karpuś P.], Wydawnictwo Uniwersytetu Marii Curie – Skłodowskiej, Lublin 2007
 11. Nowakowski J., Borowski K. „Rozwój nowych indeksów oraz transakcje zabezpieczające na rynku węgla”, w [red. Szplit A..], „Gospodarowanie zasobami finansowymi w rozwoju organizacji”, Wyższa Szkoła Ekonomii i Administracji im. prof. Edwarda Lipińskiego w Kielcach, Kielce 2007
 12. Borowski K. „Elektrownie wiatrowe w Polsce jako źródło pozyskiwania energii odnawialnej”, w [red. Szplit A..], „Gospodarowanie zasobami finansowymi w rozwoju organizacji”, Wyższa Szkoła Ekonomii i Administracji im. prof. Edwarda Lipińskiego w Kielcach, Kielce 2007
 13. Borowski K. „Wpływ konfliktów zbrojnych na rynek akcji (na przykładzie USA)”, w [red. Bartkowiak R., Ostaszewski J.], „O Nowy ład gospodarczy w Polsce”, Organizator: Kolegium Zarządzania i Finansów SGH, Mikołajki, Hotel Gołębiewski, 09-11.06.2008

POZOSTAŁE PUBLIKACJE

 1. Borowski K. „Zyski z procentów”, Newsweek, nr.1/2008, Vademecum inwestora