Pomiń polecenia Wstążki
Przeskocz do głównej zawartości
Przeskocz do głównego menu
Logowanie
 

 Publikacje dr Aleksandry Staniszewskiej

 
 • Czerwonka M., A. Staniszewska A. (2017), Altruizm a racjonalność – Badania z wykorzystaniem Gry Dyktator i Testu Świadomego Myślenia (CRT),  Nauki o Finansach 3 (32), 56-76 – 14 punktów
 • Czerwonka M. , Staniszewska A. ,Kompa K. ,(2018) Cognitive Reflection Test in Predicting Rational Behavior in the Dictator Game w: Problems, Methods and Tools in Experimantal and Behavioral Economics, Computational Methods in Experimental Economics 2017 Conference, Springer, s. 301-312
 • Czerwonka M., Staniszewska A. (2017), Test świadomego myślenia jako miernik myśli racjonalnej. Wyniki badań własnych,  Annales Universitatis Mariae Curie-Skłodowska, sectio H–Oeconomia 51 (4), 75 2017 – 11 punktów
 • Chessini G., Staniszewska A. (2017), The Determinants of Dividend Policy: A Comparison between Firms Listed on the Italian Stock Exchange and on the Warsaw Stock Exchange (2001-2014), Journal of Management and Financial Sciences, 10, nr 30, s 77-90.
 • Czerwonka, M., & Staniszewska, A. (2017). Test świadomego myślenia jako miernik myśli racjonalnej. Wyniki badań własnych. Annales Universitatis Mariae Curie-Skłodowska, sectio H–Oeconomia51(4), 75-83
 • Staniszewska, Aleksandra, Gema Fernandez-Avilez. (2017) "Charity Banking: Utopia or an alternative to greedy finance?. "Metody Ilościowe w Badaniach Ekonomicznych 18.3: 492-500


POZYCJE KSIĄŻKOWE

 • Aleksandra Staniszewska, A. Krysiak, M.S. Wiatr, Zarządzanie portfelem kredytowym banku, Oficyna Wydawnicza SGH, Warszawa 2012.
 • Aleksandra Staniszewska, „Jednolity rynek płatności w Europie (SEPA)",w:Wiatr M. S. (red.), „Bankowość Korporacyjna", Difin, Warszawa 2012,s.76-89.
 • Aleksandra Staniszewska, „Zagraniczne operacje finansowania handlu", w: Wiatr M.S.(red.), „Bankowość Korporacyjna", Difin, Warszawa 2012, s. 90-106.
 • Aleksandra Staniszewska, „Usługi faktoringu i forfaitingu", w: Wiatr M. S. (red.), „Bankowość Korporacyjna", Difin, Warszawa 2012, s. 265-277.
 • Aleksandra Staniszewska , „Usługi leasingowe", w: Wiatr M. S. (red.), „Bankowość Korporacyjna", Difin, Warszawa 2012, s. 280-294.
 • Aleksandra Palimąka, Bankowość hipoteczna, w: Współczesna Bankowość Tom I, praca zbiorowa pod red. naukową M. Zaleskiej, DIFIN, Warszawa 2007.
 • Aleksandra Palimąka, „Rola banku jako pośrednika finansowego w Unii Europejskiej i Stanach Zjednoczonych", w: „Unia Europejska i Stany Zjednoczone wobec wyzwań globalizacji" pod red. K. Żukrowskiej, Oficyna Wydawnicza SGH, Warszawa 2006.

ARTYKUŁY

 • Czerwonka M., Staniszewska A., „Inwestowanie etyczne w religiach świata „Nauki o Finansach, Financial Sciences”, nr 1 (14) - 2013, Wydawnictwo UE we Wrocławiu, s. 131-143.
 • Czerwonka M., Staniszewska S., „Miejsce daru i filantropii w ekonomii”, Zarządzanie i Finanse, Journal of Management and Finance”, vol. 11, nr 2 część 4, Fundacja Rozwoju Uniwersytetu Gdańskiego, lipiec 2013, s. 73 – 88.
 • Staniszewska A., „Analysis of the Mortgage Portfolio in Poland and Europe in the period 2002–2009” , Journal of Management and Financial Sciences, Warsaw School of Economics, Vol. V, Issue 7, March 2012, s. 84-102.
 • Staniszewska A., „Wpływ decyzji finansowych gospodarstw domowych oraz metod refinansowania na płynność sektora bankowego w latach 2006-2009", w: Gospodarowicz A., (red. nauk.) „Finanse - nowe wyzwania teorii i praktyki. Bankowość", Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu nr 171, Wrocław 2011, s. 275 - 287.
 • Staniszewski M, Staniszewska A., „Subprime mortgage crisis- reasons and possible outcomes", Finanse 1 (2) 2010, Warszawa, Dom Wydawniczy Elipsa 2010 s. 7-22.
 • Staniszewska A., „Model refinansowania wierzytelności hipotecznych w Europie w świetle kryzysu płynności i zaufania w sektorze finansowym”, w Bartowiak R., Ostaszewski J., „Nauki Ekonomiczne w świetle nowych wyzwań gospodarczych”, Oficyna wydawnicza SGH, Warszawa 2010, s. 221-234.
 • Palimąka A., „Rola banku jako pośrednika finansowego w UE i Stanach Zjednoczonych", w: Unia Europejska i Stany Zjednoczone wobec wyzwań globalizacji" pod red. K. Żukrowskiej, Oficyna Wydawnicza SGH, Warszawa 2006.