Pomiń polecenia Wstążki
Przeskocz do głównej zawartości
Przeskocz do głównego menu
Logowanie
 

 Publikacje dr Aleksandry Staniszewskiej

 

POZYCJE KSIĄŻKOWE

 • Aleksandra Staniszewska, A. Krysiak, M.S. Wiatr, Zarządzanie portfelem kredytowym banku, Oficyna Wydawnicza SGH, Warszawa 2012.
 • Aleksandra Staniszewska, „Jednolity rynek płatności w Europie (SEPA)",w:Wiatr M. S. (red.), „Bankowość Korporacyjna", Difin, Warszawa 2012,s.76-89.
 • Aleksandra Staniszewska, „Zagraniczne operacje finansowania handlu", w: Wiatr M.S.(red.), „Bankowość Korporacyjna", Difin, Warszawa 2012, s. 90-106.
 • Aleksandra Staniszewska, „Usługi faktoringu i forfaitingu", w: Wiatr M. S. (red.), „Bankowość Korporacyjna", Difin, Warszawa 2012, s. 265-277.
 • Aleksandra Staniszewska , „Usługi leasingowe", w: Wiatr M. S. (red.), „Bankowość Korporacyjna", Difin, Warszawa 2012, s. 280-294.
 • Aleksandra Palimąka, Bankowość hipoteczna, w: Współczesna Bankowość Tom I, praca zbiorowa pod red. naukową M. Zaleskiej, DIFIN, Warszawa 2007.
 • Aleksandra Palimąka, „Rola banku jako pośrednika finansowego w Unii Europejskiej i Stanach Zjednoczonych", w: „Unia Europejska i Stany Zjednoczone wobec wyzwań globalizacji" pod red. K. Żukrowskiej, Oficyna Wydawnicza SGH, Warszawa 2006.

ARTYKUŁY

 • Czerwonka M., Staniszewska A., „Inwestowanie etyczne w religiach świata „Nauki o Finansach, Financial Sciences”, nr 1 (14) - 2013, Wydawnictwo UE we Wrocławiu, s. 131-143.
 • Czerwonka M., Staniszewska S., „Miejsce daru i filantropii w ekonomii”, Zarządzanie i Finanse, Journal of Management and Finance”, vol. 11, nr 2 część 4, Fundacja Rozwoju Uniwersytetu Gdańskiego, lipiec 2013, s. 73 – 88.
 • Staniszewska A., „Analysis of the Mortgage Portfolio in Poland and Europe in the period 2002–2009” , Journal of Management and Financial Sciences, Warsaw School of Economics, Vol. V, Issue 7, March 2012, s. 84-102.
 • Staniszewska A., „Wpływ decyzji finansowych gospodarstw domowych oraz metod refinansowania na płynność sektora bankowego w latach 2006-2009", w: Gospodarowicz A., (red. nauk.) „Finanse - nowe wyzwania teorii i praktyki. Bankowość", Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu nr 171, Wrocław 2011, s. 275 - 287.
 • Staniszewski M, Staniszewska A., „Subprime mortgage crisis- reasons and possible outcomes", Finanse 1 (2) 2010, Warszawa, Dom Wydawniczy Elipsa 2010 s. 7-22.
 • Staniszewska A., „Model refinansowania wierzytelności hipotecznych w Europie w świetle kryzysu płynności i zaufania w sektorze finansowym”, w Bartowiak R., Ostaszewski J., „Nauki Ekonomiczne w świetle nowych wyzwań gospodarczych”, Oficyna wydawnicza SGH, Warszawa 2010, s. 221-234.
 • Palimąka A., „Rola banku jako pośrednika finansowego w UE i Stanach Zjednoczonych", w: Unia Europejska i Stany Zjednoczone wobec wyzwań globalizacji" pod red. K. Żukrowskiej, Oficyna Wydawnicza SGH, Warszawa 2006.