Pomiń polecenia Wstążki
Przeskocz do głównej zawartości
Przeskocz do głównego menu
Logowanie
 

 Publikacje dr Carlosa Lenczewskiego-Martins

 
 •        
 • Handel o wysokiej częstotliwości na rynku walutowym, Difin, Warszawa 2017.
 • DTER and DTTER as high-frequency trading efficiency ratios, Journal of trading, 2017, Vol. 12, Nr. 4. str. 39-55, http://www.iijournals.com/doi/10.3905/jot.2017.12.4.039
 • The role of high-frequency traders in the foreign exchange market bid-ask spreads” European University of St. Petersburg, St. Petersburg, 2016, Working Paper Ec-01/16
 •  Działalność handlu transakcjami o wysokiej częstotliwości i postęp regulacyjny w USA i Unii Europejskiej”, Nowe Paradygmaty w naukach ekonomicznych (red.) Bartkowiak R., Wachowiak P., OW SGH, 2016, str. 181-193
 •   „System zarządzania ryzykiem operacyjnym w banku - podejście modelowe oraz zakres implementacji w polskich bankach”, Bank i Kredyt, NBP, Warszawa 2005r., nr 05/2005 – NBP
 • „O prognozowaniu kursów walutowych”, „Biuletyn Bankowy”, Warszawa 2004, nr 09/04
 • „System zarządzania ryzykiem operacyjnym w banku - podejście modelowe oraz zakres implementacji w polskich bankach”,Bank i Kredyt, NBP, Warszawa 2005r., nr 05/2005 – NBP
 • „Zarządzanie rezerwami dewizowymi w bankach centralnych”, Zeszyty Naukowe Kolegium Zarządzania i Finansów, SGH, Warszawa 2005, nr. 60
 • „Nietypowe zachowania kursów walutowych?”, Zeszyty Naukowe Kolegium Zarządzania i Finansów, SGH, Warszawa 2006r., nr 64
 • „Metody pomiaru wartości intelektualnej” [w]  “Zarządzanie kapitałem intelektualnym - Istota, pomiar I instrumenty wdrażania”, Czerwińska M.[red.], Uniwersytet Gdański, Gdańsk 2007, str. 86-96
 • Lenczewski C., „Istota wybranych metod i instrumentów pochodnych w kontekście podnoszenia konkurencyjności przedsiębiorstw”, Rynek Finansowy - Inspiracje z integracji europejskiej (red. Węcławski J.), Wyd. Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej, Lublin 2008, str. 327-332
 • „Metody kontroli i ograniczania ryzyka operacyjnego instytucji bankowych”, Zeszyty Naukowe Kolegium Zarządzania i Finansów, SGH, Warszawa 2008r. nr 86
 • „Wybrane źródła finansowania szpitali”, Zeszyty Naukowe Kolegium Zarządzania i Finansów, SGH, Warszawa 2009
 • „Polityka pieniężna, pułapka płynności a zjawisko ujemnych stóp procentowych, na przykładzie Stanów Zjednoczonych”, Rynek finansowy w erze zawirowań (red. Węcławski J.), wyd. Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej, Lublin 2009, str. 97-108.
 • „Wybrane zagadnienia dotyczące ryzyka rozliczeniowego podmiotów bankowych z wyszczególnieniem ryzyka Herstatt.”, Zeszyty Naukowe Kolegium Zarządzania i Finansów, SGH, Warszawa 2010, nr.103, str. 9-21
 • „Wybrane teorie interwencji walutowych i ocena ich skuteczności”, Lublin 2010, Annales Universitatis Mariae Curie-Skłodowska Lublin Polonia, Vol. XLIV, 2, Sectio H.
 • „Wybrane metody i instrumenty interwencji walutowych.”, Zeszyty Naukowe Kolegium Zarządzania i Finansów, SGH, Warszawa 2011, nr. 106, str. 74-96
 • „Finansowania kampanii politycznych a zjawisko Crony Capitalism”, Ekonomia, nauki zarządzaniu, finanse i nauki prawne wobec światowych przemian kulturowych, społecznych, gospodarczych i politycznych, SGH, warszawa 2011, str. 297 - 308