Pomiń polecenia Wstążki
Przeskocz do głównej zawartości
Przeskocz do głównego menu
Logowanie
 

 Badania Naukowe

 
Realizacja tematów badawczych przez pracowników 
Katedry Ryzyka i Ubezpieczeń 
w ramach działalności statutowej:


2021 rok

Ubezpieczenia parametryczne - nowa koncepcja ubezpieczeń

Kierownik badania: dr hab. Marietta Janowicz-Lomott, prof. SGH

 

Rynek finansowy w dobie ewolucji cywilizacyjnej. Etap 4.

Kierownik badania: prof. dr hab. Tomasz Michalski

 

Kierunki rozwoju  mikromobliności (e-pojazdów, UTO) w Polsce i UE z perspektywy regulacyjnej i praktycznej.

Kierownik badania: dr hab. Marek Monkiewicz, prof. SGH.

 

Innowacje w ubezpieczeniach.

Kierownik badania: dr hab. Adam Śliwiński, prof. SGH2020 rok

Dotowane ubezpieczenia upraw jako realizacja partnerstwa publiczno-prywatnego – część II. Wyzwania czasów współczesnych.

Kierownik badania: dr hab. Marietta Janowicz-Lomott, prof. SGH

 

Rynek finansowy w dobie ewolucji cywilizacyjnej. Etap 3.

Kierownik badania: prof. dr hab. Tomasz Michalski

 

Kierunki rozwoju regulacji w obszarze OC komunikacyjnego na poziomie EOG. Analiza wybranych zagadnień ze szczególnym uwzględnieniem zmienianej dyrektywy komunikacyjnej 2009/103/WE.

Kierownik badania: dr hab. Marek Monkiewicz, prof. SGH.

 

Postrzeganie telematyki ubezpieczeniowej na rynku ubezpieczeń komunikacyjnych w wybranych krajach.

Kierownik badania: dr hab. Adam Śliwiński, prof. SGH

 

 

2019 rok

Dotowane ubezpieczenia upraw jako realizacja partnerstwa publiczno-prywatnego.

Kierownik badania: dr hab. Marietta Janowicz-Lomott, prof. SGH

 

Rynek finansowy w dobie ewolucji cywilizacyjnej. Etap 2.

Kierownik badania: prof. dr hab. Tomasz Michalski

 

Ryzyko działalności innowacyjnej wyzwaniem sektora ubezpieczeń. Część 2.

Kierownik badania: dr hab. Adam Śliwiński, prof. SGH

 

Nowa mobilność - wyzwanie dla sektora ubezpieczeń.

Kierownik badania: dr Ilona Tomaszewska

 

 

2018 rok

Rynek finansowy w dobie ewolucji cywilizacyjne. Etap 1.  

Kierownik badania: prof. dr hab. Tomasz Michalski

 

Ryzyko działalności innowacyjnej wyzwaniem sektora ubezpieczeń. Część 1.

Kierownik badania: dr hab. Adam Śliwiński, prof. SGH

 

Rola i znaczenie underwritingu w ubezpieczeniach komunikacyjnych. Część 2.

Kierownik badania: dr Ilona Tomaszewska

 

 

2017 rok

Wpływ ubezpieczeń na wzrost gospodarczy cz. III - podsumowanie.

Kierownik badania: prof. dr hab. Tomasz Michalski

 

Ryzyko cyfrowe wyzwaniem dla sektora ubezpieczeń.

Kierownik badania: dr hab. Adam Śliwiński, prof. SGH

 

Rola i znaczenie underwritingu w ubezpieczeniach komunikacyjnych. Część 1.

Kierownik badania: dr Ilona Tomaszewska.

 

 

2016 rok

Sektor ubezpieczeń, a wzrost gospodarczy cz. II.

Kierownik badania: prof. dr hab. Tomasz Michalski

 

Ryzyko nanotechnologiczne wyzwaniem sektora ubezpieczeń.

Kierownik badania: dr hab. Adam Śliwiński, prof. SGH

 

 

2015 rok

Sektor ubezpieczeń, a wzrost gospodarczy cz. I.

Kierownik badania: prof. dr hab. Tomasz Michalski

 

 

2013 rok

Rozwiązania systemowe w zakresie ubezpieczeń katastroficznych propozycje cz. III.

Kierownik badania: prof. dr hab. T. Michalski

 

Metody wielowymiarowej statystycznej analizy porównawczej w badaniach sektora ubezpieczeń – zastosowania.

Kierownik badania: prof. dr hab. T. Michalski

 

 

2012 rok

Rozwiązania systemowe w zakresie ubezpieczeń katastroficznych – propozycje. Etap II.

Kierownik badania: prof. dr hab. T. Michalski

 

Metody wielowymiarowej statystycznej analizy porównawczej w badaniach sektora ubezpieczeń – zastosowania.

Kierownik badania: prof. dr hab. T. Michalski

 

Ubezpieczenia środowiskowe – realna ochrona czy efekt propagandy pro-środowiskowej.

Kierownik badania: dr Ilona Tomaszewska

 

 

2011 rok

Sektor ubezpieczeń w dobie zmieniających się warunków gospodarczych (kryzys i koniunktura) – analiza porównawcza.

Kierownik badania: prof. dr hab. T. Michalski

 

Rozwiązania systemowe w zakresie ubezpieczeń katastroficznych –propozycje. Etap I.

Kierownik badania: prof. dr hab. T. Michalski

 

 

2010 rok

Sektor ubezpieczeń w dobie zmieniających się warunków gospodarczych (kryzys i koniunktura) – analiza porównawcza.

Kierownik badania: prof. dr hab. Tomasz Michalski

 

 

2009 rok

Dofinansowanie publicznej służby zdrowia a koncepcja prewencji w ubezpieczeniach komunikacyjnych – rozwiązania teoretyczne, weryfikacja empiryczna.

Kierownik badania:  prof. dr hab. Tomasz Michalski

 

Analiza poziomu rozwoju oferty w zakresie ubezpieczeń zdrowotnych w Polsce.

Kierownik badania:  dr Renata Pajewska-Kwaśny

 

 

2008 rok

Analiza regionalna ryzyka śmierci na przykładzie Wielkiej Brytanii i Polski. Studia porównawcze.

Kierownik badania: prof. dr hab. Tomasz Michalski​

Badania naukowe oraz zadania z nimi związane służące rozwojowi młodych naukowców, realizowane w ramach działalności statutowej w Katedrze Ryzyka i Ubezpieczeń

 

2011 rok

Rządowe programy pomocowe w zakresie ubezpieczenia kontaktów eksportowych. Rozwiązania polskie i unijne. Dr Ilona Tomaszewska.

 

Granty NCN i MNiSW

Przestrzenna analiza ryzyka ubezpieczeniowego a efektywność ubezpieczeń na życie
– habilitacyjny N N113 361640
dr Adam Śliwiński
31.03.11 – 30.03.12​
 
 
 

 Wydarzenia