Pomiń polecenia Wstążki
Przeskocz do głównej zawartości
Przeskocz do głównego menu
Logowanie
logo do druku
 
Oferta dydaktyczna :

Oferta dydaktyczna – Katedra Ryzyka i Ubezpieczeń | Szkoła Główna Handlowa w Warszawie

KZiF - Instytut Ekonometrii - Zakład Ryzyka i Ubezpieczeń - Oferta dydaktyczna
 

 oferta dydaktyczna

 

Prof. dr hab. Tomasz Michalski

121260-0366 Ubezpieczenia

231170-0366  Reasekuracja

233970-0366 Teoria ryzyka

Oferta seminariów (sygnatury dla pierwszego semestru seminarium)

190001 LIC ST LIC S-N LIC POP 

290001  MGR ST MGR S-N 

Problematyka proponowanych prac dyplomowych 

Ubezpieczenia i teoria ryzyka w ubezpieczeniach. Teoria ryzyka - ryzyko 

ubezpieczeniowe, a realizacja ryzyka. Zarządzanie w warunkach ryzyka a 

ubezpieczenia. Identyfikacja, analiza i ocena ryzyka w ubezpiecz. (R.M). 

Metody analizy porównawczej obiektów wielocechowych Paradygmat 

ekonomii - finanse na przełomie XX i XXI wieku. Metody SAW w praktyce 

ubezpieczeniowe


 

Prof. dr hab. Adam Śliwiński

220390-0710  Ryzyko w finansach

220391-0710 Risk in Finance

231340-0710 Statystyka ubezpieczeniowa

121260-0710 Ubezpieczenia

130690-0710 Ubezpieczenia na życie

132570-0710 Zarządzanie zakładem ubezpieczeń

Oferta seminariów (sygnatury dla pierwszego semestru seminarium)

190001 LIC ST LIC S-N LIC POP 

290001  MGR ST MGR S-N 

Problematyka proponowanych prac dyplomowych

Zarządzanie finansami zakładów ubezpieczeń. Ocena kondycji finansowej 

przedsiębiorstw. Kalkulacje techniczne w ubezpieczeniach (aktuariat). 

Strategie inwestycyjne zakładów ubezpieczeń. Corporate risk management. 

Solvency II. Zarządzanie finansowymi grupami kapitałowymi. Ubezpieczenia 

na życie. Działalność i funkcjonowanie zakładów ubezpieczeń. Finanse 

przedsiębiorstw i ocena projektów inwestycyjnych

 

dr hab. Marek Monkiewicz, prof. SGH

130280-2883 Obowiązkowe ubezpieczenie komunikacyjne OC w Polsce i UE

130640-2883 Ochrona konsumenta na rynku finansowym

230270-0671 Tworzenie i zarządzanie produktami ubezpieczeniowymi

Oferta seminariów (sygnatury dla pierwszego semestru seminarium)

190001 LIC ST LIC S-N LIC POP 

290001  MGR ST MGR S-N 

Problematyka proponowanych prac dyplomowych

Ochrona konsumentów w sektorze ubezpieczeń. Ubezpieczenia w UE. 

Instytucje ubezpieczeniowe. Ubezpieczeniowe fundusze gwarancyjne. 

Ubezpieczenia obowiązkowe. Obowiązkowe ubezpieczenie OC 

komunikacyjne w Polsce, w Europie i na świecie. Ubezpieczenia turystyczne

 

dr hab. Marietta Janowicz-Lomott, prof. SGH

121190-1506  Matematyka finansowa

120270-1506 Matematyka finansowa i ubezpieczeniowa

137989-1506 Ubezpieczenia w zarządzaniu ryzykiem podmiotów gospodarczych (e-learning)

Oferta seminariów (sygnatury dla pierwszego semestru seminarium)

190001 LIC ST LIC S-N LIC POP 

290001  MGR ST MGR S-N 

Problematyka proponowanych prac dyplomowych

Rynki finansowe, instytucje finansowe i usługi finansowe. Metody ilościowe 

w finansach i bankowości. Organizacja i funkcjonowanie rynku ubezpieczeń. 

Finanse, zarządzanie finansami, analiza finansowa "Risk management" w 

przedsiębiorstwach, sektorze publicznym i samorządowym. Zakład 

ubezpieczeń - organizacja i finanse, Solvency II Produkty ubezpieczeniowe 

(majątkowe, życiowe, zdrowotne). Zabezpieczenie emerytalne. Usługi 

finansowe (wykorzystanie, ocena atrakcyjności). Nowe technologie w 

finansach, bankowości i ubezpieczeniach

 

Dr Renata Pajewska – Kwaśny

130700-0435 Produkty ubezpieczeniowe

131060-0435 Ubezpieczenia gospodarcze

235320-0435 Ubezpieczenia zdrowotne

Oferta seminariów (sygnatury dla pierwszego semestru seminarium)

190001 LIC ST LIC S-N LIC POP 

290001  MGR ST MGR S-N 

Problematyka proponowanych prac dyplomowych

Ubezpieczenia gospodarcze. Zarządzanie finansami. Ubezpieczenia 

zdrowotne. Współpraca banków z zakładami ubezpieczeń. Zarządzanie 

płynnością finansową przedsiębiorstwa. Analiza finansowa przedsiębiorstwa. 

Funkcjonowanie zakładu ubezpieczeń. Ubezpieczenia katastroficzne. Zmiany 

strukturalne na rynku ubezpieczeń. Kryzys na rynku instytucji finansowych

 

Dr Ilona Tomaszewska

238810-0671 Instrumenty ubezpieczeniowe w obrocie gospodarczym

230270-0671 Tworzenie i zarządzanie produktami ubezpieczeniowymi 

Oferta seminariów (sygnatury dla pierwszego semestru seminarium)

190001 LIC ST LIC S-N LIC POP 

290001  MGR ST MGR S-N 

Problematyka proponowanych prac dyplomowych

Ubezpieczenia w działalności przedsiębiorstw. Ubezpieczenia w obrocie 

gospodarczym. Sojusze bankowo-ubezpieczeniowe, bancassurance. 

Ubezpieczenia, ubezpieczenia finansowe. Ryzyko w działalności 

ubezpieczeniowej. Zarządzanie należnościami w przedsiębiorstwie. Produkty 

na rynku usług finansowych. Ubezpieczenia komunikacyjne; underwriting.

 

Dr Łukasz Kuryłowicz

232430-5841 Ekonomika ubezpieczeń

130700-5841 Produkty ubezpieczeniowe

Oferta seminariów (sygnatury dla pierwszego semestru seminarium)

190001 LIC ST LIC S-N LIC POP 

290001  MGR ST MGR S-N 

Problematyka proponowanych prac dyplomowych

Ubezpieczenia komunikacyjne. Ubezpieczenia gospodarcze. Równowaga na 

rynku ubezpieczeń. Telematyka ubezpieczeniowa. Ryzyko ubezpieczeniowe. 

Zarządzanie produktem ubezpieczeniowym.

  

 ​

Studia podyplomowe:


Ubezpieczeń gospodarczych


https://ssl-oferta.sgh.waw.pl/pl/studiapodyplomowe/ubezpieczenia-

gospodarcze/Strony/default.aspx​