Pomiń polecenia Wstążki
Przeskocz do głównej zawartości
Przeskocz do głównego menu
Logowanie
logo do druku
 
Współpraca :

Współpraca – Katedra Ryzyka i Ubezpieczeń | Szkoła Główna Handlowa w Warszawie

KZiF - Instytut Ekonometrii - Zakład Ryzyka i Ubezpieczeń - Współpraca
 

 SKN Ubezpieczeń

 
​Wszystkich studentów zainteresowanych tematyką ubezpieczeń zapraszamy do działania w Studenckim Kole Naukowym Ubezpieczeń.
 
Od 2003 r. przy Katedrze Ubezpieczeń Gospodarczych działa Studenckie Koło Naukowe Ubezpieczeń. Dzięki zapałowi członków Kola udało się zorganizować wiele pożytecznych przedsięwzięć. Podstawową formą działalności są cotygodniowe spotkania Członków Koła, które odbywają się we czwartki. W ostatnim czasie udało się zorganizować następujące przedsięwzięcia.
 
Opublikowanie na stronie internetowej Koła artykułu dotyczącego ubezpieczeń turystycznych, zwłaszcza tych związanych z zimowymi wyjazdami studentów na narty; autorami opracowania byli studenci, a opiekę merytoryczną sprawował opiekun Koła; publikacja ta spotkała się z dużym zainteresowaniem studentów, o czym świadczyły chociażby pozytywne opinie zebrane podczas różnych zajęć dydaktycznych z finansów, zarządzania i ubezpieczeń;
 
Zostały uruchomione szeroko zakrojone badania dotyczące świadomości ubezpieczeniowej wśród studentów wielu warszawskich uczelni; badania ankietowe przeprowadzono m.in. wśród studentów dziennych SGH, UW, SGGW, PW i AWF, wyniki zostały opublikowane w formie raportu dostępnego na stronie internetowej. Warto nadmienić, że wyniki tych badań zostały przedstawione wielu zakładom ubezpieczeń, jak również Polskiej Izbie Ubezpieczeń i otrzymały bardzo wysoką ocenę.
 
Na czwartkowe spotkania członków Koła zapraszano praktyków ubezpieczeniowych, wśród których byli m.in. przedstawiciele zakładów ubezpieczeń i otwartych funduszy emerytalnych, którzy od strony praktycznej opowiadali o swojej pracy; spotkania te cieszyły się bardzo dużą popularnością wśród studentów;
 
Największym przedsięwzięciem zorganizowanym przez członków Koła był Dzień Ubezpieczeń – 12 maja 2004 r. Gośćmi specjalnymi tego dnia byli przedstawiciele Nadzoru Ubezpieczeniowego – KNUiFE, TUiR Warta S.A. i Kredyt Bank S.A., PTE BPH Commercial Union WBK S.A., ING Nationale Nederlanden PTE S.A. i Ministerstwa Zdrowia, moderatorami byli m.in. Opiekun Koła i dziennikarz telewizji POLSAT;
 
Warto również nadmienić, że oprócz wspólnych działań, wielu członków Koła podejmowało, pod okiem Opiekuna Koła, indywidualne działania zakończone sukcesem. I tak np. jeden ze studentów po napisaniu eseju nt. bancassurance otrzymał wyróżnienie w konkursie zorganizowanym przez Bank Handlowy w postaci nagrody pieniężnej i praktyki wakacyjnej w Banku.
 
Należy podkreślić, że wszystkie wymienione działania nie pociągały za sobą wydatków finansowych. Jedyne koszty, jakie poniosło Koło w związku z Dniem Ubezpieczeń to kwota ok. 150 zł z ogólnej puli przeznaczonej na działalność kół naukowych. Poza tym Koło nie występowało i nie dysponowało żadnymi innymi środkami finansowymi.
 
W 2006 roku planujemy mocniej skupić się na organizacji seminariów z udziałem praktyków ubezpieczeniowych oraz zorganizować kilka wizyt w zakładach ubezpieczeń, aby na miejscu poznać specyfikę funkcjonowania tego typu instytucji finansowych.
Spotkania Koła odbywają się w każdy czwartek o godz. 19.00 w sali 109G
 
Więcej informacji:
http://akson.sgh.waw.pl/sknu/
e-mail: sknu (w domenie sgh.waw.pl)