Pomiń polecenia Wstążki
Przeskocz do głównej zawartości
Przeskocz do głównego menu
Logowanie
logo do druku
 
O Katedrze :

O Katedrze – Katedra Ryzyka i Ubezpieczeń | Szkoła Główna Handlowa w Warszawie

KZiF - Instytut Ekonometrii - Zakład Ryzyka i Ubezpieczeń - O Zakładzie
 

 O katedrze

 
 
Katedra Ryzyka i Ubezpieczeń jest kontynuatorem działalności naukowo-dydaktycznej Katedry Ubezpieczeń Gospodarczych (obecnie Instytutu Ryzyka i Rynków Finansowych. Katedra Ubezpieczeń Gospodarczych przy Kolegium Zarządzania i Finansów funkcjonowała od 1996 roku. Powstała w związku z rozwojem i reformą rynku ubezpieczeń w Polsce a co za tym idzie w czasie narastającego zainteresowania problematyką ubezpieczeniową.
 
Głównymi inicjatorami powołania Katedry Ubezpieczeń Gospodarczych byli:
prof. dr hab. Janina Jóźwiak - ówczesna Rektor SGH
prof. dr hab. Romuald Bauer - ówczesny Dziekan Kolegium Zarządzania i Finansów
prof. dr hab. Zygmunt Bosiakowski - pierwszy Kierownik Katedry
prof. dr hab. Tomasz Michalski – Kierownik Katedry w latach XX-XX, obecnie Dyrektor Instytutu Ryzyka i Rynków Finansowych
 
W związku z rosnącą integracją międzysektorową na rynku finansowym, w listopadzie 2005 roku Katedra Ubezpieczeń Gospodarczych rozszerzyła swój obszar badawczy na rynek usług finansowych, co zaowocowało powołaniem w strukturze Katedry dwóch zakładów: Zakładu Ryzyka i Ubezpieczeń oraz Zakładu Rynku Usług Finansowych.
 
1 maja 2013 r. Katedry Bankowości i Ubezpieczeń Gospodarczych przekształcone zostały w Instytut Bankowości i Ubezpieczeń Gospodarczych. Dotychczasowe Zakłady zostały rozwiązane.
 
W Instytucie Bankowości i Ubezpieczeń Gospodarczych od 1 maja 2013 r. powołane zostały następujące jednostki:
Zakład Bankowości i Bezpieczeństwa Systemu Finansowego,
Zakład Bankowości Tradycyjnej,
Zakład Spekulacji i Inwestycji na Rynkach Finansowych,
Katedra Ryzyka i Ubezpieczeń
 
W maju 2017 roku została zmieniona nazwa na Instytut Ryzyka i Rynków Finansowych.​​