Pomiń polecenia Wstążki
Przeskocz do głównej zawartości
Przeskocz do głównego menu
Logowanie
 

 dr Renata Pajewska-Kwaśny

 

Związana z SGH od 1985 r. W latach 1985–1990 – studentka na Wydziale Handlu Wewnętrznego, specjalność Organizacja i Zarządzanie. Od 1990 r. praca kolejno w Katedrach Polityki Gospodarczej, następnie Zarządzania w Przedsiębiorstwie i Ubezpieczeń Gospodarczych. W latach 1993 – 2000 praca w Ministerstwie Finansów jako główny specjalista w Departamencie Spraw Majątkowych. W 2000 r. obrona pracy doktorskiej poświęconej sojuszom bankowo-ubezpieczeniowym jako sposobowi podnoszenia konkurencyjności firm ubezpieczeniowych i awans na stanowisko adiunkta. Jednocześnie współpracuje z wieloma zakładami ubezpieczeń i Polską Izbą Ubezpieczeń jako konsultant i szkoleniowiec.
W latach 2008 – 2012 i od 2016 do chwili obecnej pełni funkcje prodziekana Studium Magisterskiego, opiekuje się licealistami w ramach uczelnianego programu Klasa Akademicka, prowadzi studia podyplomowe o charakterze finansowej, bądź ubezpieczeniowej.
Promotor kilkuset prac magisterskich i licencjackich z zakresu zarządzania, finansów i ubezpieczeń.
 
Zainteresowania zawodowe:
  • przekształcenia strukturalne na polskim i europejskim rynku ubezpieczeń
  • rozwój nowych form ubezpieczeń
  • alianse międzysektorowe w zakresie usług finansowych
 
Specjalizacja badawcza:
  • funkcjonowanie ubezpieczeń zdrowotnych
  • możliwości ich wprowadzenia na rynku polskim
 
Najważniejsze publikacje
1.    R. Pajewska, T. Michalski, Ubezpieczenia gospodarcze, WSiP, Warszawa 2001, ss. 223 (udział własny 50%)
2.    R. Pajewska, Współpłacenie jako propozycja reformy finansowania systemu ochrony zdrowia w Polsce, w: W. Sułkowska (red.), Nowe wyzwania dla rynków ubezpieczeń w krajach Europy Środkowej i Wschodniej, Wyd. Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie, Kraków 2007, s. 248 – 258.
3.    R. Pajewska, Stan ochrony zdrowia w Polsce - diagnoza i perspektywy rozwoju systemu prywatnego ubezpieczenia zdrowotnego, Studia i Prace Kolegium Zarządzania i Finansów SGH, Zeszyt 89, s. 9 – 21.
4.    R. Pajewska, Uwarunkowania rozwoju prywatnych ubezpieczeń zdrowotnych w Polsce, „Marketing i Rynek”, Nr 2/2009, s. 26 – 32.
5.    R. Pajewska-Kwaśny, K. Kreczmańska- Gigol, Involvement of Factors in Receivables Insurance as Exemplified by Poland, “International Journal of Management and Social Sciences” (IJMSS), Index Copernicus Journal id: 6913, ISSN 2249-0191, Volume 2 (1) July 2012, http://www.ijmss.com/July2012.htm#P5, s. 41 – 50 (udział własny – 50%)
  1. R. Pajewska-Kwaśny, T. Michalski, A. Śliwiński, I. Tomaszewska, Ryzyko katastroficzne, PWE, Warszawa 2016