Pomiń polecenia Wstążki
Przeskocz do głównej zawartości
Przeskocz do głównego menu
Logowanie
 

 Publikacje dr Ilona Tomaszewska

 
​ 2010
Książki, podręczniki, skrypty

I. Tomaszewska, R. Pajewska, Współpraca banków i zakładów ubezpieczeń w Polsce, w: T. Michalski (red.), Księga Jubileuszowa z okazji 80. rocznicy urodzin Profesora Zygmunta Bosiakowskiego, Oficyna SGH, Warszawa 2010, s. 133 – 151
I. Tomaszewska, Faktoring a alternatywne usługi finansowe [w]: K. Kreczmańska-Gogol, R. Pajewska-Kwaśny (red.), Faktoring. Przewodnik dla przedsiębiorcy, Infor Biznes, Warszawa 2010
Referaty

Trendy rozwojowe na rynku ubezpieczeń finansowych w Polsce” [w:] Rynki finansowe i ubezpieczenia, (red.) W. Przybylska-Kapuścińska, J. Handschke, Zeszyty Naukowe nr 143, UE Poznań, 2010

2009
Książki, podręczniki, skrypty

R. Pajewska, I. Tomaszewska, Ocena stopnia współpracy banków i zakładów ubezpieczeń w Polsce na tle tendencji europejskich, w: R. Bartkowiak, J. Ostaszewski (red.), Gospodarka Polski: system funkcjonowania i zarządzania w dobie globalizacji i internacjonalizacji procesów ekonomicznych, Oficyna Wydawnicza SGH, Warszawa, 2009
 
Artykuły

R. Pajewska, I. Tomaszewska, Tendencje rozwojowe bancassurance na rynku polskim, „Myśl Ekonomiczna i Prawna”, nr 4(27)2009, s. 174 – 183
Referaty

Funkcjonalność strategii bancassurance w oparciu o ubezpieczenie na życie” , [w:] „Szanse i zagrożenia dla rynków ubezpieczeń w krajach Europy Środkowej i Wschodniej”, W. Sułkowska (red.), Studia i Prace Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie nr 7, Kraków 2009 
 
2007

Referaty

I. Tomaszewska, R. Pajewska, Analiza ubezpieczeń turystycznych w zakresie kosztów leczenia, [w:] Ekonomiczne i finansowe uwarunkowania procesów w gospodarce, (red.) R. Bartkowiak, J. Ostaszewski, M. Zaleska, Oficyna Wydawnicza SGH, Warszawa 2006

2006

Referaty

 „Ubezpieczyciel kredytu jako kompleksowa organizacja na rynku ubezpieczeń należności kredytowych”, [w:] Ubezpieczenia, (red.) S. Wieteska, UMCS, Lublin 2006
„Analiza rynku ubezpieczeń finansowych w Polsce”, [w:] Procesy przemian rynków ubezpieczeń w krajach Europy Środkowej i Wschodniej, (red.) W. Sułkowska, AE, Kraków 2006

2002

Referaty

„Ubezpieczenie kredytu handlowego jako zabezpieczenie przed niewypłacalnością kredytobiorców” – konferencja Kolegium Zarządzania i Finansów, SGH, Jachranka 2002