Pomiń polecenia Wstążki
Przeskocz do głównej zawartości
Przeskocz do głównego menu
Logowanie
logo do druku
 
Skład osobowy :

Publikacje - Adam Śliwińśki

KZiF - Instytut Ekonometrii - Zakład Ryzyka i Ubezpieczeń - Skład osobowy
 

 Publikacje dr hab. inż. prof. SGH Adam Śliwiński

 

​ 2014

 Książki, podręczniki, skrypty 
  
 

Artykuły

 • A. Śliwiński, P. Jaworski, S. Gao, Emerging market financial services development: the case of leasing in Poland and China, International Journal of Innovation and Learning 2014; s. 365-382
 • A. Śliwiński, T. Michalski, A. Karmańska,  Innovations of insurers with respect to the use of management accounting – on example of insurance products, Proceedings of Technology Innovation and Industrial Management, South Korea, Seoul 2014

 2013

 Książki, podręczniki, skrypty 
  
 Artykuły

 •  Śliwiński, T. Michalski, A. Karmańska, Innovations in Risk Management as exemplified by the Polish Insurance Market, Journal of Reviews on Global Economics, 2013, 2, p. 407-415
 • T.Michalski, A. Śliwiński, Sektor ubezpieczeń, a wyzwania strategii „Europa 2020” (Ryzyko ubezpieczeniowe – skutek czy impuls aktywności gospodarczej),  Zarządzanie i Finanse, ISSN 2084-5189  Tom 2/5, 20013 , s. 135-146
 • Śliwiński, T. Michalski, A. Karmańska, Innovations in the context of the risk management, praca pod redakcją R. Bartkowiak, P Wachowiak, Oficyna Wydawnicza Szkoła Główna Handlowa w Warszawie; ISBN 978-83-7378-821-3 ; s. 177-188
 • Adam Sliwinski (SGH), Tomasz Michalski (SGH) and Malgorzata Roszkiewicz (SGH), Demand for Life Insurance—An Empirical Analysis in the Case of Poland, The Geneva Papers on Risk and Insurance, 2013, 38, pp. 62-87, http://www.palgrave-journals.com/gpp/journal/vaop/ncurrent/abs/gpp201221a.html
 • Śliwiński, Life Insurer Financial Management: Space risk analysis in the case of Poland , Proceedings of Technology Innovation and Industrial Management, Thailand, Phuket 2013 

 2012

Książki, podręczniki, skrypty 

 • A. Śliwiński, Przestrzenne zróżnicowanie ryzyka ubezpieczeniowego a efektywność ubezpieczeń na życie. Popyt-Ryzyko-Zysk, Oficyna Wydawnicza Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie, Warszawa 2012 (ISBN 978-83-7378-702-5)
 • A.Śliwiński, Ubezpieczenia wzajemne jako forma realizacji ubezpieczeń, [w] K.Malinowska, S.Nowak (red), Regionalny Program rozwoju na tle strategii UE "Europa 2010" z uwzględnieniem roli ubezpieczeń na przykładzie Województwa Świętokrzyskiego, Wydawnictwo Prawnicze Iuris, Warszawa 2012 (ISBN 978-83-61151-08-1) 

Artykuły

 • P. Jaworski, S. Gao, A. Sliwinski, Leasing in Poland and China: A Comparative Analysis, Proceedings of 2012 International Conference on Technology Innovation and Industrial Management, UMCS Lublin and Kasetsart University, Lublin, May 2012 (udział własny: 33%) (ISBN 978-83-7784-104-4)
 • T.Michalski, A Śliwiński, OFE - Czy to przypadkiem nie złudny element systemu kapitałowego oraz gwarant bezpieczeństwa przyszłych emerytów?, Studia i Prace Kolegium Zarządzania i Finansów SGH, Zeszyt nr 119, Warszawa 2012 
 •  A Śliwiński, T.Michalski, Systemy emerytalne - refleksje po dyskusjina temat zmian struktury strumienia zasileniowego w konstrukcji zwanej polskim systemem emerytalnym, Studia i Prace Kolegium Zarządzania i Finansów SGH, Zeszyt nr 119, Warszawa 2012 

 2011

Książki, podręczniki, skrypty

 • A. Śliwiński, Ryzyko ubezpieczyciela i windykacja ubezpieczeniowa, [w] K. Kreczmańska-Gigol (red), Windykacja należności, ujęcie interdyscyplinarne, Difin, Warszawa 2011 (ISBN 978-83-7641-488-1) s. 452-487
 •  A. Śliwiński, Rozwój ubezpieczeń w Polsce na tle wybranych krajów Europy, [w] W. Sułkowska (red), Ubezpieczenia gospodarcze i społeczne. Wybrane zagadnienia ekonomiczne, Wolter Kluwer Polska, Warszawa 2011 (ISBN 978-83-264-1536-4) s.283-301 

Artykuły

 • A. Śliwiński, Wpływ przestrzennej analizy ryzyka na efektywność ubezpieczeń na życie, [w]  Cz. Domański i A. Majdzińskia (red), Zastosowanie metod ilościowych do oceny ryzyka i efektywności systemu ubezpieczeń społecznych, Folia Oeconomica 254, Uniwersytet Łódzki, Łódź 2011, (ISSN 0208-6018) s. 65-87
 • A. Śliwiński, Popyt na ubezpieczenia na życie, W. Ronka Chmielowiec (red), Ubezpieczenia wobec wyzwań XXI wieku, Zeszyty naukowe Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu, Zeszyt nr 175, Wrocław 2011 (ISSN 1899-3192; ISBN978-83-7695) s. 150-161
 • A.Śliwiński, Spatial analysis of risk vs. efficiency of life insurance contracts, Proceedings of 2011 International Conference on Technology Innovation and Industrial Management, Oulu University, Finland 2011 (ISBN: 978-951-42-9483-9) 

 2010

Książki, podręczniki, skrypty

 • E.Wand-Połeć (red), Rynek ubezpieczeń Komunikacyjnych w Polsce i w Unii Europejskiej w latach 2002-2009, UFG, Warszawa 2010 (A.Śliwiński roz.II i roz.III punkt 3.3., 3.4)
 • A.Śliwinski, T.Michalski, M.Rószkiewicz, Determinants of the consumption of life insurance in Poland, w B. Bernaś (red): Finanse publiczne i międzynarodowe, wyd.UE we Wrocławiu,Wrocław 2010
 • A.Śliwiński, Rys historii ubezpieczeń, w T. Michalski (red), Księga Jubileuszowa z Okazji 80. Rocznicy Urodzin Profesora Z.Bosiakowskiego, Oficyna Wydawnicza SGH w Warszawie, Warszawa 2010
 • R. Pajewska, A. Karmańska, A. Śliwiński, K. Piech, K. Gierzyńska, Raport Roczny 2009, wyd. Polskiej Izby Ubezpieczeń 2010 

Artykuły

 • P.Jaworski, S.Gao, A.Sliwinski, Leasing in Poland and China: A Comparative Analysis, Edinburgh Napier University, Business School, working paper, Edinburgh, Scotland 2010
 • A.Sliwinski, An analysis of demand for life insurance - profitability regions, An empirical study, Proceedings of 2010 International Conference on Technology Innovation and Industrial Management. Kasetsart University,Thailand, June 2010
 •  A.Śliwiński, Ubezpieczenia - Czy można zarządzać ryzykiem?, http://ubezpieczenia.blog.dziennik.pl/
 • A.Śliwiński, Coraz więcej nam zagraża - znaczenie podejścia do ryzyka, http://ubezpieczenia.blog.dziennik.pl/ 

 2009

Książki, podręczniki, skrypty 

 • A.Śliwiński,  Regiony opłacalności warunkiem przestrzennej optymalizacji poziomu składek ubezpieczeniowych, [w] W.Sułkowska (red), Szanse i zagrożenia dla rynków ubezpieczeń w krajach Europy-Środkowej i Wschodniej, Wyd.Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie, Kraków 2009
 • A. Śliwiński, Działalność ubezpieczeniowa w świetle zmian czynników społeczno-demograficznych, [w] W.Tarczyński, D.Zarzecki (red), Finanse 2009 - Teoria i Praktyka. Rynki Finansowe i Ubezpieczenia, Zeszyty naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego, Zeszyt nr 550, Wyd. Uniwersytetu Szczecińskiego, Szczecin 2009
 • A.Śliwiński, Analiza ryzyka śmierci w ujęciu terytorialnym na przykładzie Wilekiej Brytanii i Polski, [w] J.Handschke (red) Studia Ubezpieczeniowe, Zeszyty Naukowe  Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu, Zeszyt Nr 127, Wyd. Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu, Poznań 2009
 • A.Śliwiński, T.Michalski, J.Wierzbicki, Ubezpieczenia a strumienie zasilające finansowanie publicznej służby zdrowia, [w]  J.Handschke (red) Studia Ubezpieczeniowe, Zeszyty Naukowe  Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu, Zeszyt Nr 127, Wyd. Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu, Poznań 2009
 • T.Michalski, A.Śliwiński, Risk Managementa nadzór finansowy w świetle kryzysu gospodarczego, [w] A.Z. Nowak, S.Nowak, A.Sopoćko (red) Rynki finansowo-ubezpieczeniowe w warunkach kryzysu, Wydawnictwo Zarządzania Uniwersytetu Warszawskiego, Warszawa 2009
 • A.Śliwiński, Wpływ czynników społeczno-demograficznych na działalność zakładów ubezpieczeń w perspektywie krótko-, średnio- i długoterminowej, [w] M.Iwanicz-Drozdowska (red) Polski rynek finansowy wobec zmian społeczno-demograficznych, Instytut Badań nad Gospodarką Rynkową, Gdańsk 2009
 • A.Śliwiński, R.Pajewska, K.Piech, A.Karmańska, M.Iwanicz-Drozdowska Ubezpieczenia 2008,. PIU Warszawa 2009

Artykuły 

 • A.Śliwiński, Foreign Investments and Development of Life Insurance Companies. Case of Poland, proceedings of 2009 International Conference on Technology Innovation and Industrial Management, Kasetsart University, Bangkok, Thailand 2009 

 2008

Książki, podręczniki, skrypty 

 • A.Śliwiński,  Regionalna analiza ryzyka śmierci na terenie Wielkiej Brytanii - studia empiryczne, [w] B.Kołosowska (red), Współczesne finanse. Stan i perspektywy rozwoju finansów przedsiębiorstw i ubezpieczeń, Wyd. Naukowe Uniwersytetu im. M.Kopernika w Toruniu, Toruń 2008
 • A.Śliwiński, Inwestycje zagraniczne a rozwój sektora ubezpieczeń w Polsce w latach 1991-2007, [w] K.Znaniecka, T.Zieliński (red), Finanse wobec sfery realnej gospodarki, Wyd. Akademii Ekonomicznej w Katowicach, Katowice 2008
 •   T.Michalski, A.Śliwiński, J.Wierzbicki, W sprawie eliminacji negatywnych skutków podatku Religi - jak przywrócić ubezpieczeniowy charakter opłat na ubezpieczenia zdrowotne?, [w] K.Znaniecka, T.Zieliński (red), Finanse wobec sfery realnej gospodarki, Wyd. Akademii Ekonomicznej w Katowicach, Katowice 2008
 • A.Śliwiński, R.Pajewska, K.Piech, A.Karmańska, M.Iwanicz-Drozdowska Ubezpieczenia 2007,. PIU Warszawa 2008

Artykuły

 • T.Michalski, A. Śliwiński, J.Wierzbicki, Odpowiedzialność za koszty leczenia ofiar wypadków, Wiadomości ubezpieczeniowe, Warszawa, lipiec 2008 s.26-34
 • A.Śliwiński, T.Michalski, M.Rószkiewicz, An application of multifactor analysis into a study of life insurance demand determinants. The case of Poland, Intercultural Dialogue and Management, University of Primorska, Faculty of management, University Centre for Euro-Mediterranean Studies (EMUNI) i the European Institute of the Mediterranean (IEMed), Barcelona, Hiszpania 2008

Referaty

 • T.Michalski, A.Śliwiński, J.Wierzbicki, Prewencja a ubezpieczenia komunikacyjne, [w] Cena ubezpieczenia komunikacyjnego. Czynniki,Trendy, Strategie, Polska Izba Ubezpieczeń, Warszawa 2008
  Cena ubezpieczenia Komunikacyjnego - głos w debacie, Waidomości ubezpieczeniowe, Warszawa, lipiec 2008 

 2007

Książki, podręczniki, skrypty

 • A. Śliwiński: "Klienci korporacyjni i ich znaczenie dla konglomeratów finansowych, (współautor R. Jagiełło) w „Konglomeraty finansowe“, red. naukowa M.Iwanicz-Drozdowska, PWN, Warszawa 2007
 • A.Śliwiński: "Wpływ inwestycji zagranicznych na wybrane wskaźniki działalności ubezpieczeniowej – badania empiryczne w latach 1991-2006", w Harmonizacja bankowości i ubezpieczeń w skali narodowej i europejskiej, red. M.Marcinkowska, S.Wieteska,  Instytut Finansów Bankowości i Ubezpieczeń, Uniwersytet Łódzki, Difin Warszawa 2007
 • A.Śliwiński: "Uwarunkowania procesu finansowania sektora ubezpieczeń na życie w Polsce przez inwestorów zagranicznych – analiza przeprowadzona w latach 1991-2005", w R.Bartkowiak, J.Ostaszewski, M. Zalewska [red], Ekonomiczne i Finansowe Uwarunkowania Procesów w Gospodarce, Oficyna Wydawnicza SGH, Warszawa 2007, s.261
 • A.Śliwiński: " Determinanty popytu na ubezpieczenia na życie na przykładzie rynku Polskiego, (współautor: T.Michalski, M. Rószkiewicz) w „ Nowe wyzwania dla rynków ubezpieczeń w krajach Europy Środkowej i Wschodniej, redakcja naukowa W. Sułkowska, Akademia Ekonomiczna w Krakowie, grudzień 2007
 • A.Śliwiński: "Wpływ Inwestycji zagranicznych na rozwój rynku ubezpieczeń majątkowych i pozostałych osobowych w Polsce w latach 1990-2005", w „Ubezpieczenia gospodarcze wobec wyzwań globalizacji rynków finansowych, red. T.Michalski, wydawnictwo SGH, Warszawa 2007, s.95
 • A.Śliwiński, R.Pajewska, K.Piech, A.Karmańska, Ubezpieczenia 2006,. PIU Warszawa 2007 

Artykuły

 • A. Śliwiński: "Dwa podejścia …", Gazeta Ubezpieczeniowa Nr 5, Warszawa, styczeń 2007, s.19
 • A.Śliwiński: "Co kraj to obyczaj …", Gazeta Ubezpieczeniowa Nr 15, Warszawa, kwiecień 2007, s.19
 • A.Śliwiński: "Popyt na ubezpieczenia na życie", UBEZPIECZENIA WOBEC WYZWAŃ XXI WIEKU, Zeszyty naukowe Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu, Wrocław 2007 

 20062006

Książki, podręczniki, skrypty

 • A. Śliwiński: "Taksonomia jako skuteczna metoda analizy wplywu klastrów na konkurencyjność i innowacyjność regionów", rozdzial w Klastry jako narzędzie lokalnego i regionalnego rozwoju gospodarczego, Wyd. Politechniki Lubelskiej,  Lublin 2006
 • A.Śliwiński: "Prognoza rozwoju rynku ubezpieczeń na lata 2005-2007" (współautor), Polska Izba Ubezpieczeń, 2005

Artykuły

 • A. Śliwiński: "Owbership Structure and Development of Polish Life Insurance Companies - evidence from 1991-2004" - working paper of School of Slavonic and East European Studies, University College London, nr 63, Londyn, czerwiec 2006
 • A. Śliwiński: "Podstawowe prawa ekonomii to za mało", Gazeta Ubezpieczeniowa Nr 52, Warszawa, grudzień 2006

 2005

Artykuły

 • A. Śliwiński: "Pocztowe Towarzystwo Ubezpieczeń Wzajemnych jako efektywna metoda organizacji i wdrożenia usług ubezpieczeniowych w wachlarz usług Poczty", XII - Sympozjum Poczty Polskiej, Szczecin 2005

 2004
Książki, podręczniki, skrypty

 • A. Śliwiński: "Ubezpieczenia Gospodarcze. Ryzyko i metodologia oceny", (współautor) C.H.Beck, Warszawa 2004

Artykuły

 • A. Śliwiński: "Insurance Company Financial Management by Optimising Premium Level", Anglo-Polish Coulloguium 2004, The EU Accession, Public Finance and Foreign Direct Investment, School of Slavonic and East Europena Studies, University College London, London 2004, (Working paper no. 42)
 • A. Sliwiński: "Strategie sprzedaży usługi ubezpieczeniowej w ramach sieci dystrybucji Grupy Kapitałowej Poczty Polskiej", (współautor) XI - Sympozjum Poczty polskiej, Szczecin 2004

 2003

Książki, podręczniki, skrypty

 • A. Śliwiński: "Analiza sprzedaży"; [w:], "Analiza ekonomiczna przedsiębiorstwa", W. Janik, M. Sosińska-Wit, WSPiA w Lublinie, Lublin 2003 (rozdział II)

Artykuły

 • A. Śliwiński: "TUW-y jako efektywna forma realizacji strategii ubezpieczeniowych dużych przedsiębiorstw – na przykładzie TUW Pocztowe", Sympozjum Poczty Polskiej, Uniwersytet Szczeciński 17-19.10.2003
 • A. Śliwiński: "Prognoza rozwoju rynku ubezpieczeniowego w Polsce do 2005 roku", (współautor) Polska Izba Ubezpieczeń, Warszawa 2003
 • A. Śliwiński: "Sprawozdawczość finansowa jako narzędzie realizacji strategii ubezpieczeniowych", Akademia Ekonomiczna w Krakowie, Katedra Rachunkowości Finansowej, Kraków 2003 

Referaty

 • A. Śliwiński: "Towarzystwa ubezpieczeń wzajemnych jako efektywna forma finansowania procesu risk management", II Ogólnopolska konferencja z zakresu zarządzania bezpieczeństwem pracy pod hasłem: Zarządzanie Bezpieczeństwem Pracy warunkiem Efektywnego Zarządzania, Rodan Proserwis Sp z o.o., Białystok, Maj 2003

 2002

Książki, podręczniki, skrypty

 • A. Śliwiński: "Ryzyko ubezpieczeniowe. Taryfy- budowa i optymalizacja", Poltext, Warszawa 2002
 • A. Śliwiński: "Analiza sprzedaży" (współautor) [w:] "Analiza ekonomiczno-finansowa", M. Sosińska Wit (red), Wyższa Szkoła Przedsiębiorczości i Administracji w Lublinie, Lublin 2002

Artykuły

 • A. Śliwiński: "Zarządzanie kosztami ryzyka w towarzystwie ubezpieczeń na życie", Konferencja Naukowa organizowana przez AGH i PAN, Kraków 2002
 • A. Śliwiński: "Wspólne strategie ubezpieczeniowe przedsiębiorstw konkurencyjnych w ramach TUW", Konferencja Naukowa organizowana przez Katedrę Zarządzania w Gospodarce SGH, Warszawa 2002
 • A. Śliwiński: "Strategie przedsiębiorstw ubezpieczeniowych w ramach integracji europejskiej", Konferencja Naukowa Kolegium Zarządzania i Finansów SGH, Warszawa 2002
 • A. Śliwiński: "Zarządzanie finansami zakładu ubezpieczeń poprzez optymalizację poziomu składek", "Finansista", MediaBank S.A., Warszawa 2002
 • A. Śliwiński: "Integracja europejska wyzwaniem dla polskich firm ubezpieczeniowych", "Finansista", MediaBank S.A., Warszawa 2002

Referaty

 • A. Śliwiński: "Partnerstwo przedsiębiorstw w zakresie risk management", I Ogólnopolska Konferencja pod hasłem "Ocena i dokumentowanie ryzyka zawodowego fundamentem ZSZBP", Rodan Proserwis Sp z o.o., Mikołajki, Maj 2002

 2001

Książki, podręczniki, skrypty

 • A. Śliwiński: "Gospodarka materiałowa" (współautor) [w:] "Ekonomika przedsiębiorstw; Przykłady i zadania", M. Sosińska Wit (red), Wyższa Szkoła Przedsiębiorczości i Administracji w Lublinie, Lublin 2001

Artykuły

 • A. Śliwiński: "Wpływ metody zróżnicowania regionalnego na poziom składek w ubezpieczeniach na życie" ,(współautor) Zeszyty Naukowe Szkoły Głównej Handlowej, Warszawa 2001

Najważniejsze publikacje przed 2001

Artykuły

 • A. Śliwiński: "Tablice trwania życia jako podstawa regionalnego zróżnicowania stawek ubezpieczeniowych", (współautor) Prace Naukowe Politechniki Lubelskiej, Zeszyt 4, Lublin 1999
 •  A. Śliwiński: "Ocena działalności zakładów ubezpieczeń na podstawie sprawozdań finansowych", Konferencja Naukowa organizowana przez AGH i PAN, Kraków 2000
 • A. Śliwiński: "Pojęcie ryzyka ubezpieczeniowego - zarządzanie i manipulacja ryzykiem", Prace Naukowe Politechniki Lubelskiej, Zeszyt 5, Lublin 2000

Referaty

 • A. Śliwiński: "Rozwój rynku ubezpieczeń na życie w Polsce", VII Międzynarodowe Sympozjum Naukowe Organizowane przez Koło Menedżerów Politechniki Lubelskiej, Lublin 1999
 • A. Śliwiński: "Strategie marketingowe dla polskich banków", VII Międzynarodowe Sympozjum Naukowe Organizowane przez Koło Menedżerów Politechniki Lubelskiej, Lublin 1999