Pomiń polecenia Wstążki
Przeskocz do głównej zawartości
Przeskocz do głównego menu
Logowanie
 

 dr hab. inż. prof. SGH Adam Śliwiński

 
foto_adamsliwinski.jpg
Adam Śliwiński (dr  hab. inż. prof. SGH) – obecnie profesor nadzwyczajny, kierownik Zakładu Ryzyka i Ubezpieczeń w Instytucie Ryzyka i Rynków Finansowych w Szkole Głównej Handlowej w Warszawie. Absolwent Politechniki Lubelskiej Kierunek Zarządzanie i Marketing. Studia magisterskie realizowane na zasadzie toku indywidualnego (wykłady na UMCS i KUL w Lublinie). Absolwent University of Central Lancashire Wielka Brytania z dyplomem Master of Business Administration oraz Cambridge University, Judge Business School, Ignite 2012 Programme.
 
W 2001 r. uzyskał stopień doktora nauk ekonomicznych prezentując, przed Komisją Kolegium Zarządzania i Finansów Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie rozprawę doktorską pt.: "Regionalne zróżnicowanie składek ubezpieczeniowych i ich wpływ na rentowność Towarzystw ubezpieczeń na życie". Od 2001 roku związany z praktyką biznesową. Początkowo współpracował z Pocztą Polską jako główny specjalista w Biurze Nadzoru Właścicielskiego i Inwestycji Kapitałowych. Jednym z najważniejszych realizowanych projektów biznesowych było powołanie Pocztowego Towarzystwa Ubezpieczeń Wzajemnych. Od 2002 do 2011 współpracował z Towarzystwem. Od 2007 do 2009 roku pracował w londyńskiej firmie inwestycyjnej gdzie zajmował stanowisko Non-Executive Director (po akceptacji przez brytyjski nadzór finansowy). W 2013 r. uzyskał stopień doktora habilitowanego nauk ekonomicznych, specjalność finanse.
 
W dotychczasowej karierze współpracował również z wieloma przedsiębiorstwami w Polsce i zagranicą w charakterze doradcy w procesie tworzenia strategii oraz zarządzania finansami, w tym instytucje z Londyńskiego City. Stypendysta British Council oraz Fundacji na Rzecz Nauki Polskiej – roczny staż naukowy realizowany na University College London, School of Slavonic and East European Study. Odbył również staż naukowy na City University w Londynie w Cass Business School. Jest członkiem British Association of Slavonic and East European Studies oraz The Chevening Scheme UK. Biegle posługuje się jezykiem angielskim.
 
Laureat nagrody im .prof. Tadeusza Sangowskiego DEBIUT UBEZPIECZENIOWY 2008 .
 
Zainteresowania zawodowe:
 
zarządzanie finansami przedsiębiorstwa
inwestycje kapitałowe
polski rynek ubezpieczeń
rachunkowość zarządcza
 
Specjalizacja badawcza:
 
stabilność finansowa zakładów ubezpieczeń
regulacje ostrożnościowe i nadzór nad rynkiem ubezpieczeniowym
risk management
statystyka ubezpieczeniowa
 
 
Najważniejsza publikacja:
 
Adam Sliwinski (SGH), Tomasz Michalski (SGH) and Malgorzata Roszkiewicz (SGH), Demand for Life Insurance—An Empirical Analysis in the Case of Poland, The Geneva Papers on Risk and Insurance, 2013, 38, pp. 62-87, http://www.palgrave-journals.com/gpp/journal/vaop/ncurrent/abs/gpp201221a.html
 
 
E-mail: adam.sliwinski@sgh.waw.pl