Pomiń polecenia Wstążki
Przeskocz do głównej zawartości
Przeskocz do głównego menu
Logowanie
 

 prof. dr hab. inż. Adam Śliwiński

 
foto_adamsliwinski.jpg

Profesor nauk społecznych  dyscyplinie ekonomia i finanse, kierownik Katedry Ryzyka i Ubezpieczeń w Instytucie Ryzyka i Rynków Finansowych w Szkole Głównej Handlowej w Warszawie. Absolwent Politechniki Lubelskiej Kierunek Zarządzanie i Marketing. Studia magisterskie realizowane na zasadzie toku indywidualnego (wykłady na UMCS i KUL w Lublinie). Absolwent University of Central Lancashire Wielka Brytania z dyplomem Master of Business Administration oraz Cambridge University, Judge Business School, Ignite 2012 Programme. Ukończył także studia postdoctoral na Uniwersytecie Londyńskim.

 W 2001 r. uzyskał stopień doktora nauk ekonomicznych prezentując, przed Komisją Kolegium Zarządzania i Finansów Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie rozprawę doktorską pt.: "Regionalne zróżnicowanie składek ubezpieczeniowych i ich wpływ na rentowność Towarzystw ubezpieczeń na życie". Od 2001 roku związany z praktyką biznesową. Początkowo współpracował z Pocztą Polską jako główny specjalista w Biurze Nadzoru Właścicielskiego i Inwestycji Kapitałowych. Jednym z najważniejszych realizowanych projektów biznesowych było powołanie Pocztowego Towarzystwa Ubezpieczeń Wzajemnych. Od 2002 do 2011 współpracował z Towarzystwem. Od 2007 do 2009 roku pracował w londyńskiej firmie inwestycyjnej gdzie zajmował stanowisko Non-Executive Director (po akceptacji przez brytyjski nadzór finansowy). W 2015 współtworzył Medicum Towarzystwo Ubezpieczeń Wzajemnych i po akceptacji Komisji Nadzoru Finansowego stał się jego pierwszym prezesem. W 2013 r. uzyskał stopień doktora habilitowanego nauk ekonomicznych, specjalność finanse. W 2015 r. został awansowany na stanowisko profesora nadzwyczajnego SGH. W 2017 r. został powołany przez Wicepremiera Rzeczypospolitej Polskiej na przewodniczącego Komisji do spraw Egzaminów Aktuarialnych. Stanowisko piastował do grudnia 2021 r. 

Postanowieniem Prezydenta RP z dnia 15 grudnia 2021 r.  uzyskał tytuł profesora nauk społecznych.

 W dotychczasowej karierze współpracował również z wieloma przedsiębiorstwami w Polsce i zagranicą w charakterze doradcy w procesie tworzenia strategii oraz zarządzania finansami, w tym instytucje z Londyńskiego City. Stypendysta British Council oraz Fundacji na Rzecz Nauki Polskiej – roczny staż naukowy realizowany na University College London, School of Slavonic and East European Study. Odbył również staż naukowy na City University w Londynie w Cass Business School. W 2014/2015 r. pracował jako  Visiting Scholar na University of California Berkeley, Haas School of Business.  Jest członkiem British Association of Slavonic and East European Studies, The Chevening Scheme UK, American Risk and Insurance Association oraz Hughes Hall Enterprise Society w Cambridge. Biegle posługuje się językiem angielskim.

Laureat nagrody im. prof. Tadeusza Sangowskiego DEBIUT UBEZPIECZENIOWY 2008  oraz Lider Edukacji Ubezpieczeniowej 2019.

 

 Zainteresowania zawodowe:

  • zarządzanie finansami przedsiębiorstwa
  • inwestycje kapitałowe
  • polski rynek ubezpieczeń
  • rachunkowość zarządcza

     

Specjalizacja badawcza: 

  • stabilność finansowa zakładów ubezpieczeń
  • ryzyko ubezpieczeniowe
  • risk management
  • statystyka ubezpieczeniowa

 

Najważniejsze publikacje:

1.    Adam Śliwiński, Persefoni Polychronidou, Anastasios Karasavvoglou, (ed.) Economic Development and Financial Markets, Springer 2020
2.    Adam Śliwiński (red.), Zarządzanie w warunkach ryzyka, Jubileusz 40-lecia pracy zawodowej prof. dr hab. T. Michalskiego, Oficyna Wydawnicza SGH, Warszawa 2019
3.    Adam Śliwiński, Rola ubezpieczeń w gospodarce, Oficyna Wydawnicza SGH, Warszawa 2019
4.    Jaworski, P.M., Gao, S., Sliwinski, A., Emerging market financial services development: The case of leasing in Poland and China, International Journal of Innovation and Learning, 2014
5.    Adam Śliwiński, Tomasz Michalski and Małgorzata Rószkiewicz, Demand for Life Insurance—An Empirical Analysis in the Case of Poland, The Geneva Papers on Risk and Insurance, 2013, 38, pp. 62-87, http://www.palgrave-journals.com/gpp/journal/vaop/ncurrent/abs/gpp201221a.html
6.    Adam Śliwiński, Przestrzenne zróżnicowanie ryzyka ubezpieczeniowego a efektywność ubezpieczeń na życie. Popyt-Ryzyko-Zysk, Oficyna Wydawnicza Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie, Warszawa 2012,
7.    Adam Śliwiński, Ryzyko ubezpieczeniowe. Taryfy - budowa i optymalizacja, Poltext, Warszawa 2002,
8.    Adam Śliwiński, Ownership Structure and Development of Polish Life Insurance Companies - evidence from 1991-2004, School of Slavonic and East European Studies (CSESCE wp. no. 63), University College London, Londyn 2006,
9.    Adam Śliwiński, Insurance Company Financial Management by Optimising Premium Level, School of Slavonic and East European Studies (CSESCE wp. No. 42), University College London, Londyn 2004,
10. Tomasz Michalski (red.), Anna Karmańska, Adam Śliwiński, Ubezpieczenia Gospodarcze, Ryzyko i metodologia oceny, C.H. Beck, Warszawa 2004.