Pomiń polecenia Wstążki
Przeskocz do głównej zawartości
Przeskocz do głównego menu
Logowanie
 

 dr Karol Rogowicz

 dr Karol Rogowicz – doktor nauk społecznych (dyscyplina ekonomia i finanse), adiunkt w Katedrze Systemu Finansowego SGH. Jego praca doktorska pt. Ryzyko systemowe w środowisku ujemnych nominalnych stóp procentowych otrzymała nagrody JM Rektora SGH oraz Prezesa Zarządu Bankowego Funduszu Gwarancyjnego. Jego zainteresowania naukowe koncentrują się wokół zagadnień związanych z polityką pieniężną, wartością informacyjną rynków finansowych, wyceną ryzyka rynkowego oraz szacowaniem ryzyka systemowego. Współautor artykułów naukowych opublikowanych w międzynarodowych czasopismach, m.in. Journal of Financial Stability, Economic Modelling, Finance Research Letters. Od 2015 r. zawodowo związany również z Narodowym Bankiem Polskim, gdzie zajmuje się analizą i badaniem zależności na rynkach finansowych. Posiadacz certyfikatu CFA, licencji maklera papierów wartościowych oraz licencji doradcy inwestycyjnego.

Więcej: ORCID, Google Scholar 

 
 

 Najważniejsze publikacje

 
 • Iwanicz-Drozdowska M., Rogowicz K., (2022). Does the choice of monetary policy tool matter for systemic risk? The curious case of negative interest rates, Journal of International Financial Markets, Institutions and Money, vol. 79, 101608
 • Rogowicz K., Iwanicz-Drozdowska M., (2022). Negative Interest Rates and Financial Stability: Lessons in Systemic Risk, Routledge
 • Iwanicz-Drozdowska M., Rogowicz K., Kurowski Ł., Smaga P., (2021). Two decades of contagion effect on stock markets: Which events are more contagious?, Journal of Financial Stability, vol. 55, 10090
 • Kurowski Ł., Rogowicz K., (2018). Are business and credit cycles synchronised internally or externally? Economic Modelling, vol. 74, s. 124-141.
 • Kurowski Ł., Rogowicz K., (2017). Ł. Negative interest rates as systemic risk event, vol. 22, s. 153-157.
 
 
 

 Najważniejsze projekty badawcze:

 
 • ​​​Wpływ ujemnych nominalnych stóp procentowych na ryzyko systemowe (2018-2022) – kierownik projektu, Preludium NCN​

 

 Oferta dydaktyczna:

 
 •  Ryzyko w finansach (sygn. 220390-0195)
 • Zarządzanie bankiem (sygn. 220750-0195)
 • Seminarium licencjackie (sygn. 190001-3061)
 • Seminarium magisterskie (sygn. 290001-3061)
 • Wycena instrumentów finansowych – studia podyplomowe
 • Zarządzanie portfelem obligacji – studia podyplomowe