Pomiń polecenia Wstążki
Przeskocz do głównej zawartości
Przeskocz do głównego menu
Logowanie
logo do druku
 
O Katedrze :

O Zakładzie – Zakład Systemu Finansowego | Szkoła Główna Handlowa w Warszawie

KZiF - Katedra Finansów Przedsiębiorstwa - O Katedrze
 

 o katedrze

 
Profil badawczy Katedry Systemu Finansowego obejmuje zagadnienia funkcjonowania systemu finansowego, składającego się z systemu rynkowego i publicznego. W przypadku systemu rynkowego zainteresowania badawcze odnoszą się do mikro-, mezo- i makroekonomicznych aspektów funkcjonowania instytucji, rynków i instrumentów finansowych.
 
Wśród nich jako wiodące należy wskazać:
  • Zarządzanie instytucjami finansowymi i konglomeratami finansowymi, ze szczególnym uwzględnieniem zarządzania ryzykiem (metody analityczne i rozwiązania organizacyjne) i efektywnością,
  • Sieć bezpieczeństwa finansowego i koszt jej funkcjonowania,
  • Stabilność finansową i znaczenie instytucji finansowych ważnych systemowo,
  • Determinanty rozwoju i zmian w systemie finansowym,
  • Społeczne aspekty  funkcjonowania  systemu finansowego (np. dostępność usług finansowych, edukacja finansowa).  
W odniesieniu do publicznego systemu finansowego zakres zainteresowań badawczych obejmuje:
  • Instrumenty polityki fiskalnej,
  • Sektor instytucji rządowych i samorządowych oraz sektor finansów publicznych,
  • Redystrybucję PKB,
  • Budżet centralny i budżety jednostek samorządu terytorialnego,
  • Deficyt budżetowy i dług publiczny, zarządzanie długiem publicznym. 
Ważnym aspektem badawczym jest interakcja pomiędzy rynkowym a publicznym systemem finansowym, szczególnie w świetle doświadczeń kryzysów finansowych​.