Pomiń polecenia Wstążki
Przeskocz do głównej zawartości
Przeskocz do głównego menu
Logowanie
 

 dr Grzegorz Sobiecki

 


 

 biogram

 
​dr Grzegorz Sobiecki – doktor nauk ekonomicznych; adiunkt w Katedrze Systemu Finansowego Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie; kierownik pierwszych w Polsce Studiów Podyplomowych dotyczących technologii blockchain: “Blockchain: biznes, prawo, technologia” (wcześniejsza nazwa “Blockchain, Inteligentne Kontrakty oraz Waluty Cyfrowe”); współtwórca i Prezes Zarządu Stowarzyszenia Ekspertów Blockchain (SXB); konsultant w projektach wykorzystujących technologię blockchain; autor pierwszych w Polsce ekonomicznych publikacji i wystąpień dotyczących kryptowalut (2011); prowadzący szkolenia z zakresu blockchain, DeFi; wieloletni ekspert NCBIR i PARP; biegły (ad hoc); wykładowca na studiach MBA; promotor pomocniczy doktoratu dotyczącego Bitcoina, opiekun kilku innych doktorantów; kierownik prac badawczo rozwojowych (B+R) projektu platformy emisji i obrotu tokenami; członek zespołu naukowego realizującego grant OPUS dotyczący wykorzystania technologii DLT w finansowaniu inwestycji; członek "strumienia" Blockchain / DLT i walut cyfrowych w ramach projektu Ministerstwa Cyfryzacji "Od Polski papierowej do cyfrowej".
 
Jego publikacje, wykłady, wystąpienia, szkolenia obejmują zagadnienia ekonomiczno-finansowe oraz dotyczące zarządzania, związane z tokenizacją (w tym NFT), zdecentralizowanymi finansami (DeFi, web3), zdecentralizowanymi organizacjami (DAO), walutami cyfrowymi banków centralnych (CBDC), finansowania z wykorzystaniem DLT, a także teorii pieniądza, polityki pieniężnej.
 

 Publikacje

 
 • Sobiecki G., Piech K., Kopeć A. (2022). The meaning of Decentralised Finance [in] Digital Currencies and the New Global Financial System (eds: Ranjan Aneja, Robert Dygas), Routledge
 • Sobiecki G. (2022). Od system Bretton Woods do zdecentralizowanych finansów (rozdział w monografii, w trakcie publikacji)
 • Sobiecki G. (2022). Zdecentralizowane finanse osobiste [w] Finanse osobiste (red. Krzysztof Waliszewski), PAN, Warszawa 2022, s. 395-410 (w trakcie publikacji)
  4. Sobiecki G. (2021). Zdecentralizowane finanse (DeFi), [w] Blockchain w sektorze bankowym - raport ZBP, CPBiI, aleBank.pl
 • Sobiecki G. (2021). Blockchain dla zuchwałych [w] Gazeta SGH, 01.02.2021, https://gazeta.sgh.waw.pl/?q=meritum/blockchain-dla-zuchwalych
 • Mikołajczyk O., Sobiecki G., Mosiejko L. (2021). Podstawy funkcjonowania rynków finansowych [w] Finanse u progu trzeciej dekady XXI wieku. Tom 1 (red. M. Iwanicz-Drozdowska, J.  Ostaszewski), Difin, Warszawa 2021, ISBN: 978-83-8270-005-3,
 • Sobiecki G., Szwed-Ziemichód M. (2019). Wykorzystanie technologii blockchain do eliminacji wybranych problemów systemu podatkowego [w] Analizy i Studia CASP, 2019 | nr 1(7) | 3--33,
 • Sobiecki G. (2018). Metoda analizy konsekwencji zmiany wysokości podatku akcyzowego od piwa dla budżetu państw [w] Zeszyty Naukowe Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego Ekonomika i Organizacja Gospodarki Żywnościowej nr 121, 2018: 5–24, DOI 10.22630/EIOGZ.2018.121.1;
 •  Filar D., Łukasiewicz-Kamińska A., Miciuła I., Sobiecki G., Niedźwiecki A., Rakoczy J. (2018). Od muszli po bitmonety. Oblicza pieniądza i systemów walutowych, Texter 2014 - tekst "Waluty alternatywne: społeczne, lokalne, globalne, wolne, wirtualne. Czy nastąpił już koniec historii pieniądza?"; Texter; ISBN 978-83-7790-497-8; 1-142;
 •  Adamska A., Główka G., Sobiecki G. (2018). Pieniądz, kapitał i nieruchomości w procesie finansjeryzacji, Oficyna Wydawnicza, Szkoła Główna Handlowa w Warszawie; ISBN 978-83-8030-239-6; 1-110
 • Piech K. (red.) (2017). Podstawy korzystania z walut cyfrowych, Instytut Wiedzy i Innowacji, 2017, ISBN-13: 978-83-60653-28-9,
 • Sobiecki G. (2016). Zarządzanie respektujące wartości. Raport z badań (red. Herman A. , Oleksyn T., Stańczyk I.), Difin, Warszawa 2016
 • Sobiecki G. (2016). Sharing economy – dylematy pojęciowe [w:] Sharing economy (gospodarka współdzielenia). Nowa era rozwoju przedsiębiorczości? (red. Poniatowska-Jaksch M., Sobiecki R.), Oficyna Wydawnicza SGH, 2016, ISBN: 978-83-8030-132-0
 • Sobiecki G. (2016). Alternatywne systemy pieniężne w gospodarce współpracy [w:] Sharing economy (gospodarka współdzielenia). Nowa era rozwoju przedsiębiorczości? (red. Poniatowska-Jaksch M., Sobiecki R.), Oficyna Wydawnicza SGH, 2016, ISBN: 978-83-8030-132-0
 • Sobiecki G. (2015). Koncepcja zarządzania przez wartości (Managing By Values) [w] Zeszyt Naukowy Studia i Prace Kolegium Zarządzania i Finansów / Szkoła Główna Handlowa, 2015 | z. 145 | 9--31
 • Sobiecki G. (2015). Waluty alternatywne jako czynnik ograniczający niestabilność w gospodarce globalnej na przykładzie bitcoina i Argentyny [w] Przeciwdziałanie turbulencjom w gospodarce (red. Sobiecki R.), Oficyna Wydawnicza SGH, Warszawa 2015, s. 65-88, ISBN 978-83-8030-003-3
 • Sobiecki G. (2015). Regulowanie kryptowalut w Polsce i na świecie na przykładzie Bitcoina - status prawny i interpretacja ekonomiczna [w] Problemy Zarządzania (Wydział Zarządzania Uniwersytetu Warszawskiego), vol. 13, nr 3/2015 (54), t. 1, s. 144-163.
 • Filar D., Łukasiewicz-Kamińska A., Miciuła I., Sobiecki G., Niedźwiecki A., Rakoczy J. (2014). Od muszli po bitmonety. Oblicza pieniądza i systemów walutowych, Texter 2014 - tekst "Waluty alternatywne: społeczne, lokalne, globalne, wolne, wirtualne. Czy nastąpił już koniec historii pieniądza?"
 • Sobiecki G. (2014). Walut światy równoległe, Kwartalnik Nauk o Przedsiębiorstwie, 33(4), s. 5-17
 • Sobiecki G. (2014). Ekonomiczne uwarunkowania modeli biznesowych w Internecie [w] Modele biznesowe w Internecie. Analiza przypadków polskich firm internetowych (red. T. Doligalski), PWN, Warszawa 2014
 • Sobiecki G. (2014). Krytyczna ocena teorii zarządzania przez wartości (Managing By Values) [w] Studia i Prace Kolegium Zarządzania i Finansów SGH, nr 140, 2014, s.145-162, ISSN 1234-8872
 • Sobiecki G. (2014). ICT jako czynnik rozwoju sektora usług w Indiach, rozprawa doktorska, wydawnictwo Waldemar Marszałek, Toruń 2014
 • Sobiecki G. (2013). Institutional environment for ICT utilization in rural India [w] Roczniki Naukowe Ekonomii Rolnictwa i Rozwoju Obszarów Wiejskich [Annals of Agricultural Economics and Rural Development], Vol 100, No 4., Warszawa 2013
 • Sobiecki G. (2012). Czy biznes jest ważniejszy od konsumenta? [w] Kwartalnik Nauk o Przedsiębiorstwie, 3/2012 (24), Oficyna Wydawnicza SGH, Warszawa 2012
 • Sobiecki G. (2012). Pieniądz doskonały [w] Ekonomia. Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, nr 245/2012
 • Sobiecki G. (2012). Bitcoin: globalna alternatywna waluta - referat w monografii do konferencji „Kryzys finansowy – przebieg i skutki społeczno-gospodarcze w Europie Środkowej i Wschodniej”, Nałęczów, 21-23 maja 2012r.
 • Sobiecki G. (2012). Źródła wzrostu wartości technologii informacyjnych i komunikacyjnych (ICT) [w] Zeszyty Naukowe Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie Ekonomika i Organizacja Gospodarki Żywnościowej, nr 95 (2012), s. 79-90, 2012,
 • Sobiecki G. (2011). Technologie informacyjne i telekomunikacyjne jako czynnik kreujący usługi" [w:] Ekonomia i zarządzanie w pracach doktorantów (red. R. Sobiecki), Oficyna wydawnicza SGH, Warszawa 2011
 • Sobiecki G. (2011). ICT a zmiany kosztów transakcyjnych" [w:] Uwarunkowania zmian kosztów transakcyjnych, pr. zb. pod red. R. Sobiecki, J.W. Pietrewicz, Oficyna wydawnicza SGH, Warszawa 2011.
 • Sobiecki G. (2011). Nagrody im. Alfreda Nobla z ekonomii z buntem mas w tle, Kwartalnik Nauk o Przedsiębiorstwie, 4/2011 (21), Oficyna Wydawnicza SGH, Warszawa 2011.
 • Sobiecki G. (2010). ICT w Chinach i Indiach - podstawowe problemy [w] Pieniądze i Więź 1 (46) wiosna 2010\
 • Sobiecki G. (2010). Sprzedam Rolexa, sprzedam Mao [w] Świat widziany oczami ekonomisty (red. Stala D., Sztaba S.), Oficyna Wydawnicza SGH, Warszawa 2010
 • Sobiecki G. (2007). Chiny – globalny inwestor [w] Kwartalnik Nauk o Przedsiębiorstwie, nr 3/2007 (4)
 

 Adres

 
​Katedra Systemu Finansowego
ul.Madalińskiego 6/8 pok. 308
02-513 Warszawa
email: ksf@sgh.waw.pl​

sekretariat pok.301 bud.M
22 564-9302 / 9311​
 
 
 

 Kontakt

 
email: gsobie@sgh.waw.pl  
 

 Problematyka proponowanych prac dyplomowych

 
 • Blockchain / DLT
 • Zdecentralizowane finanse (DeFi, web3)
 • Tokenizacja aktywów (w tym NFT)
 • Nowe formy finansowania (ICO/STO/IEO)
 • Zdecentralizowane autonomiczne organizacje (DAO)
 • Pieniądz Cyfrowy Banku Centralnego (CBDC)
 • Kryptoaktywa, kryptowaluty
 • API-cyzacja gospodarki
 • Technologie a gospodarka
 • Teoria pieniądza
 • Analiza finansowa
 • Lokalne teorie ekonomii​
 • Waluty komplementarne
 • Neobanki
 • Fintech
 • Polityka pieniężna
 

 Konsultacje

 
Konsultacje odbywają się na platformie Microsoft Teams  po wcześniejszym kontakcie mailowym.​
 

 Oferta dydaktyczna

 
 • 231880-1021 Alternatywny pieniądz (*)
 • 232560-1021 Pieniądz cyfrowy i kryptoaktywa (**)
 • 110500-1021 Mikroekonomia I
 • 131540-0126 Metody wyceny przedsiębiorstw
 • 110460-1021 Makroekonomia I
 • 239640-1496 Blockchain
 • 239640-1021 Blockchain
 • Bankowość (ćwiczenia)
 • Metody wyceny przedsiębiorstw (ćwiczenia)
 • Analiza Ekonomiczno-Finansowa (ćwiczenia)

 

    (*) wcześniej Pieniądz a społeczeństwo

    (**) Wcześniej Wirtualne waluty (239680-1021)

 

 Badania naukowe

 
Kierował pracami badawczo rozwojowymi (B+R) projektu platformy dla emisji i obrotu tokenów wartościowych.
Członek zespołu naukowego realizującego grant OPUS dotyczący wykorzystania technologii DLT w finansowaniu inwestycji.