Pomiń polecenia Wstążki
Przeskocz do głównej zawartości
Przeskocz do głównego menu
Logowanie
 

 prof. dr hab. Małgorzata Iwanicz-Drozdowska

 
Prof. MID.jpg
 

 Biogram

 

Prof. dr hab. Małgorzata Iwanicz-Drozdowska – absolwentka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie (1995). Na SGH zdobywała kolejne stopnie naukowe: doktora nauk ekonomicznych (1997) i doktora habilitowanego nauk ekonomicznych (2001). W grudniu 2009 r. otrzymała tytuł naukowy profesora. Kieruje Katedrą Systemu Finansowego. Od ponad 25 lat działa w praktyce gospodarczej, w tym w radach nadzorczych spółek prawa handlowego. Od lutego do grudnia 2019 r. pełniła funkcję Zastępcy Przewodniczącego Komisji Nadzoru Finansowego. Stypendystka Georgetown University, Washington, D.C. (1999) i Deutsche Stiftung fuer Internationale Rechtliche Zusammenarbeit EV (1998). Visiting Researcher/Fellow na New York University – Stern School of Business (marzec 2013 r.) i Columbia University (marzec 2017 r.) oraz visiting professor w ramach programu Erasmus. Autorka ponad 170 publikacji naukowych i uczestniczka wielu projektów badawczych. Zainteresowania naukowe obejmują: sieć bezpieczeństwa finansowego, stabilność finansową, zarządzanie instytucjami finansowymi, w tym zarządzanie ryzykiem, oraz edukację finansową.


 

 Publikacje

 

Publikacje naukowe od 2010 r. (wybrane):

 • Two decades of contagion effect on stock markets: Which events are more contagious? (współautor: Rogowicz K., Kurowski Ł., Smaga P.), Journal of Financial Stability, Vol. 55, 2021, 100907

 • Zarządzanie finansowe bankiem w erze cyfrowej, PWE, 2021

 • A Race for Long Horizon Bankruptcy Prediction  (współautor: E. Altman, E. Laitinen, A. Suvas), Applied Economics, vol. 52 (37), 2020

 • Dancing the Viennese waltz or just doing business? The policy of parent banks in CESEE countries (współautor: B. Witkowski), Post-Communist Economies, vol. 32 (6), 2020

 • Foreign-owned banks and foreign trade in CESEE countries – a growth-enhancing duo? (współautor: P. Bongini, P. Smaga, B. Witkowski), Applied Economics Letters, vol. 27 (4), 2020

 • Prediction of Banks Distress – Regional Differences and Macroeconomic Conditions (współautor: A. Ptak-Chmielewska). Acta Universitatis Lodziensis. Folia Oeconomica, vol.6 (345), 2019

 • The role of banks in CESEE countries: exploring non-standard determinants of economic growth (współautor: P. Bongini, P. Smaga, B. Witkowski), Post-Communist Economies, vol. 31 (3), 2019

 • Foreign-Owned Banks: The Role of Ownership in Post-Communist European Countries The Role of Ownership in Post-Communist European Countries, (redaktor i współautor), Palgrave 2018

 • SMEs' near-death experiences. Do local banks extend a helping hand? (współautor: K. Jackowicz, Ł. Kozłowski), Emerging Markets Review, Vol. 37, December 2018 

 • In search of a measure of banking sector distress: empirical study of CESEE banking sectors (współautor: P. Bongini, P. Smaga, B. Witkowski). Risk Management, vol. 20 (3), 2018

 • Paths of glory or paths of shame? An analysis of distress events in European banking (współautor: E. Laitinen, A. Suvas)Bank i Kredyt, vol. 49 (2), 2018

 • Financial Distress Prediction in an International Context: A Review and Empirical Analysis of Altman's Z-Score Model (współautor: E. Altman, E. Laitinen, A. Suvas), Journal of International Financial Management & Accounting. Vol. 28 (2), June 2017

 • Financial Development and Economic Growth: The Role of Foreign-Owned Banks in CESEE Countries (współautor: P. Bongini, P. Smaga, B. Witkowski), Sustainability. Vol. 9(3), March 2017

 • Role of Foreign Capital in Stability of Banking Sectors in CESEE Countries (współautor: P. Smaga, B. Witkowski), Finance a úvěr-Czech Journal of Economics and Finance, vol. 67 (6), 2017

 • Rola kapitału zagranicznego w sektorze bankowym dla stabilności finansowej i rozwoju gospodarczego krajów postkomunistycznych (współautor: P. Bongini, P. Smaga, B. Witkowski),  Annales Universitatis Mariae Curie-Skłodowska. Sectio H. Oeconomia, vol. 51 (5), 2017

 • European bank restructuring during the global financial crisis, (redaktor i współautor), Palgrave 2016

 • Credit growth in Central, Eastern, and South-Eastern Europe: The case of foreign bank subsidiaries (współautor: B. Witkowski), International Review of Financial Analysis, Vol. 43, January 2016 

 • Bank restructuring in the EU. Which way to go? (współautor: P. Smaga, B. Witkowski), Journal of Policy Modeling , Vol. 38 (3), May-June 2016 

 • The systemic importance of banks – name and shame seems to work (współautor: P. Bańbuła), Finance Research Letters, vol. 18, August 2016

 • Financial and nonfinancial variables as long-horizon predictors of bankruptcy (współautor: E. Altman, E. Laitinen, A. Suvas). Journal of Credit Risk, vol. 12 (4), 2016

 • Financial Development. Have Post-Communist Countries Converged? (współautor: P. Smaga, B. Witkowski), Transformations in Business and Economics, vol. 15, No 2A (38A), 2016

 • Systemy bankowe w krajach postkomunistycznych na tle krajów wysoko rozwiniętych – analiza porównawcza (współautor: P. Smaga), FINANSE Czasopismo Komitetu Nauk o Finansach PAN, vol. 1 (9), 2016

 • EU guarantee schemes: Status quo and policy implications. Journal of Banking Regulation (współautor: J. Kerlin, P. Smaga, M. Tomasik), vol. 16 (3), 2015

 • Stabilność finansowa (redaktor i współautor), NBP 2014

 • Bankowość. Instytucje – operacje – zarządzanie (współautor), Poltext 2013 i 2017

 • Ubezpieczenia (redaktor i współautor), PWE, Warszawa 2013 i 2018

 • Zarządzanie ryzykiem bankowym (redaktor i współautor), Poltext, Warszawa 2012 i 2017

 • Edukacja i świadomość finansowa. Doświadczenia i perspektywy (redaktor i współautor), Oficyna Wydawnicza SGH, Warszawa 2011

 
 
 

 Kontakt

 
 

 Problematyka proponowanych prac dyplomowych

 
 •  Ryzyko w instytucjach finansowych

 • Ocena kondycji instytucji finansowych​

 • Regulacje i nadzór nad rynkiem finansowy

 • Zarządzanie instytucjami finansowymi

 • Sieć bezpieczeństwa finansowego

 • Stabilność finansowa​

 • Kryzysy bankowe. Kryzysy finansowe

 • Edukacja finansowa i wykluczenie finansowe

 • Znaczenie kapitału zagranicznego w sektorze  bankowym​

 • Transformacja cyfrowa sektora bankowego

 

 Konsultacje

 
​​Konsultacje odbywają się na platformie Microsoft Teams  po wcześniejszym kontakcie mailowym.
 

 Oferta dydaktyczna

 
Oferta dydaktyczna:
 • 110631-0195 Finance
 • 121030-0195 Bankowość
 • 121031-0195 Banking 
 • 220390-0195 Ryzyko w finansach · 
 • 220391-0195 Risk in Finance
 • 220750-0195 Zarządzanie bankiem
 • 220751-0195 Bank Management · 
 • 232570-0288 Rynek finansowy dla e-klienta (członek zespołu)
 • 190741-0195 Seminarium licencjackie
 • 290741-0195 Seminarium magisterskie
 

 Badania naukowe

 

Najważniejsze projekty badawcze:

 • ESG - ocena zakresu raportowania i działań w europejskim sektorze finansowym (OPUS 21) w latach 2021-2023 – kierownik badania, projekt finansowany przez NCN

 • Źródła finansowania instytucji bankowych a stabilność sektora bankowego w kontekście nowych inicjatyw regulacyjnych  (2017-2019) – kierownik projektu, projekt finansowany przez NCN

 • Kapitał zagraniczny w sektorach bankowych krajów Europy Środkowej i Wschodniej - znaczenie dla stabilności finansowej i rozwoju gospodarczego (2015-2018) – kierownik projektu, projekt finansowany przez NCN

 • Mutual learning on financial inclusion (2008-2009) – ekspert i członek rady naukowej; projekt finansowany przez Komisję Europejską 

 • Financial services provision and prevention from financial exclusion (2007-2008) – ekspert; projekt finansowany przez Komisję Europejską

 • Wpływ czynników społeczno-demograficznych na rynek usług finansowych (2006-2009) – kierownik projektu, projekt finansowany przez MNiSW​

 

 Adres

 
Katedra Systemu Finansowego
ul.Madalińskiego 6/8 pok. 308
02-513 Warszawa

sekretariat pok.301 bud.M
22 564-9302/ 9311