Pomiń polecenia Wstążki
Przeskocz do głównej zawartości
Przeskocz do głównego menu
Logowanie
 

 dr Łukasz Kurowski

 

Łukasz Kurowski.jpg

 

 Biogram

 
 
dr Łukasz Kurowski – absolwent Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie na kierunku finanse i rachunkowość, specjalizacja bankowość. Studia magisterskie ukończył z wyróżnieniem. W 2019 r. zdobył stopień naukowy doktora nauk ekonomicznych. Jego praca doktorska przygotowana pod kierunkiem prof. dr hab. Małgorzaty Iwanicz-Drozdowskiej pt. Powiązania pomiędzy polityką pieniężną i makroostrożnościową zwyciężyła w konkursie Rektora SGH na najlepszą pracę doktorską w dyscyplinie ekonomia i finanse. W 2022 r. został laureatem prestiżowego stypendium START przyznawanego przez Fundację na rzecz Nauki Polskiej dla wybitnych młodych uczonych. W przeszłości był zawodowo związany z Narodowym Bankiem Polskim. Obecnie pracuje w jednym z banków komercyjnych na stanowisku eksperta ds. regulacji związanych z ryzykiem klimatycznym. Od 2020 r. jest zaangażowany w promowanie tematyki edukacji finansowej w sieci za pośrednictwem własnego kanału YouTube. Jego zainteresowania naukowe obejmują: ryzyko klimatyczne, sieć bezpieczeństwa finansowego, politykę pieniężną oraz edukację finansową.
 

 

 Publikacje

 
 
·         Kurowski, Ł., Rutecka-Góra, J. & Smaga, P. (2022). Is knowledge on climate change a driver of consumer purchase decisions in Poland? The case of grocery goods and green banking. Journal of Cleaner Production.
·         Kurowski, Ł., Iwanicz-Drozdowska, M., Rogowicz, K. & Smaga, P. (2021). Two decades of contagion effect on stock markets: Which events are more contagious?. Journal of Financial Stability, 55, 100907.
·         Kurowski, Ł.& Iwanicz-Drozdowska, M. (2021), Keep your friends close and your enemies closer–the case of monetary policy and financial imbalances. German Economic Review22(4), 383-414.
·         Kurowski, Ł. Rogowicz, K. (2018). Are business and credit cycles synchronised internally or externally? Economic Modelling, vol. 74, 124-141. Artykuł został wyróżniony w konkursie ESRB pt. Ieke van den Burg Prize for Research on Systemic Risk 2018. 
·         Kurowski, Ł. Rogowicz, K. (2017). Negative interest rates as systemic risk event, Finance Research Letters, 22,153-157.
·         Kurowski, Ł., Gajewski, K. (2021). Agency Problems in Multinational Banks: Does Parent Complexity Affect the Risk-Taking of Subsidiaries?. Journal of Credit Risk17(4).
·         Kurowski, Ł., Smaga P. (2018). Monetary Policy and Cyclical Systemic Risk-Friends or Foes? Prague Economic Papers, vol. 2018(5), 522-540.
·         Kurowski, Ł. Rogowicz, K. Smaga, P. (2020). What would the economy with credit-enhanced interest rates look like? The case of Turkey. Turkish Studies, vol. 21(4). 620-644.
·         Kurowski, Ł. (2020). Financial cycle — A critical analysis of the methodology for its identification. Journal of Central Banking Theory and Practice.
·         Kurowski, Ł. Cichowicz, E. & Iwanicz-Drozdowska, M., (2021). “Every knock is a boost”. Cyber risk behaviour among Poles. Economics and Business Review7(4), 94-120.
·         Kurowski, Ł. (2019). Stabilność finansowa a polityka pieniężna po globalnym kryzysie finansowym. Ekonomista, vol. 4, 414-431.
·         Kurowski, Ł.; Laskowska, Z. (2016). Czy edukacja finansowa może zmniejszyć wykluczenie finansowe? E-mentor, 3(65),15-23.
·         Kurowski, Ł. (2016). Financial Education as Significant Challenge for High School in Poland for the Upcoming Years. Edukacja Ekonomistów i Menedżerów, 42(4).
·         Kurowski, Ł. Rogowicz, K. (2017). Stabilność finansowa i napięcia w systemie finansowym w środowisku ujemnych stóp procentowych. Finanse: czasopismo Komitetu Nauk o Finansach PAN, nr 1(10), 195-206.
·         Kurowski, Ł. Rogowicz, K. (2018). Konwergencja finansowa w krajach europejskich–wnioski dla polityki pieniężnej i makroostrożnościowej, Finanse - Zeszyty Naukowe UEK, vol. 13, 57-77.
·         Kurowski, Ł., Dobrzańska A. (2019). Antycykliczny bufor kapitałowy jako instrument polityki makroostrożnościowej. Dotychczasowe doświadczenia w Unii Europejskiej. Bezpieczny Bank, vol. 1(74). 8-42.
·         Kurowski, Ł. (2021). Household’s overindebtedness during the COVID-19 crisis: The role of debt and financial literacy. Risks, 9(4), 62.
 
 
 

 Kontakt

 
lukasz.kurowski@sgh.waw.pl

 

 Problematyka proponowanych prac końcowych

 
 • ESG,
 • Ryzyko bankowe oraz ocena kondycji banku i innych instytucji finansowych,
 • Polityka pieniężna oraz bankowość centralna,
 • Ryzyko klimatyczne,
 • Sieć bezpieczeństwa finansowego,
 • Nadzór mikro i makroostrożnościowy,
 • Stabilność finansowa,
 • Kryzysy bankowe i kryzysy finansowe,
 • Ujemne stopy procentowe,
 • Edukacja finansowa, klimatyczna oraz wykluczenie finansowe,
 • Cykl finansowy oraz koniunkturalny,
 • Zachowania gospodarstw domowych na rynku finansowym,
 • FinTech,

 

 Konsultacje

 
​​Konsultacje odbywają się na platformie Microsoft Teams  po wcześniejszym kontakcie mailowym.​
 

 Badania naukowe

 
 • Projekt ANGLE - A Network Game for Life-cycle Education” (ANGLE) – wykonawca
 • NCN (2021/41/B/HS4/02692) - ESG - ocena zakresu raportowania i działań w europejskim sektorze finansowym – wykonawca
 • Wpływ ryzyka klimatycznego na ryzyko kredytowe gospodarstw domowych – kierownik
 

 oferta dydaktyczna

 
 • Bankowość studia licencjackie (syg. 121030-1545)
 • Kryzysy finansowe i stabilność finansowa (syg. 233350-1545)
 • Instytucje sektora finansowego (syg. 234720 - 1545)
 • Zarządzanie finansami osobistymi - gra strategiczna (130740)
 • Spółdzielczość bankowa w Europie – studia podyplomowe
 • Ryzyka zielonej transformacji – studia podyplomowe
 • Finanse zrównoważone
 • Seminarium magisterskie (syg. 290002-1545)
 • Seminarium licencjackie (syg. 190001-1545)

 

 

 Adres

 
​​
​​Katedra Systemu Finansowego
 
ul.Madalińskiego 6/8 pok. 308
02-513 Warszawa

sekretariat pok.301 bud.M
22 564-9302 / 9311​