Pomiń polecenia Wstążki
Przeskocz do głównej zawartości
Przeskocz do głównego menu
Nawiguj w górę
Logowanie
Jesteś tu: Kolegia SGH > Polski > Aktualność

Konkurs na finansowanie prac naukowych doktorantów KGŚ

2019-07-12 KGS kategoria: informacja 

Konkurs na finansowanie upowszechniania, promowania i popularyzowania prac naukowych doktorantów Kolegium Gospodarki Światowej SGH w roku 2019.

Zgodnie z Zarządzeniem Rektora SGH nr 34 z dnia 26.06.2019 r. w sprawie Zasad podziału, wydatkowania i rozliczania subwencji na utrzymanie i rozwój potencjału badawczego w Szkole Głównej Handlowej w Warszawie ogłaszam konkurs na finansowanie upowszechniania, promowania i popularyzowania osiągnięć naukowych uczestników studiów doktoranckich Kolegium Gospodarki Światowej w roku 2019.
 
W ramach subwencji na utrzymanie i rozwój potencjału badawczego finansowane będzie upowszechnianie, promowanie i popularyzowanie prac naukowych doktorantów Kolegium Gospodarki Światowej, których tok studiów obejmuje lata 2019-2020.
 
Wniosek powinien zawierać:
  1. Tytuł i opis pracy naukowej doktoranta (artykuł, opracowanie, referat), której upowszechnianie jest przedmiotem wniosku wraz z informacją o planowanym działaniu (np. publikacja w czasopiśmie, publikacja rozdziału w monografii, prezentacja na konferencji) i o związku tego osiągnięcia naukowego z rozprawą doktorską doktoranta.
  2. Tekst pracy naukowej wraz z recenzją i potwierdzeniem przyjęcia publikacji do druku lub referat wraz potwierdzeniem jego przyjęcia przez organizatorów konferencji.
  3. Opinię opiekuna naukowego/promotora potwierdzającą związek tematu tej pracy naukowej z rozprawą doktorską doktoranta.
  4. Kosztorys spełniający warunki opisane w Zarządzeniu Rektora SGH nr 34 z dnia 26.06.2019 roku.
Kryteria oceny składanych wniosków są następujące:
  1. Ranga konferencji (seminarium, konferencja ogólnokrajowa, konferencja międzynarodowa, konferencja cykliczna) – ocena od 0 do 10 pkt.
  2. Ranga czasopisma – punktacja zgodna z zasadami oceny parametrycznej
  3. Monografia – punktacja zgodna z zasadami oceny parametrycznej
Wnioski należy składać do dnia 16 września 2019 r. w Biurze Kolegium Gospodarki Światowej (budynek M, pok. 130 ul. Madalińskiego 6/8) oraz przesłać w wersji elektronicznej na adres elaw@sgh.waw.pl
 

Archiwum

 
 
 

 Wydarzenia