Pomiń polecenia Wstążki
Przeskocz do głównej zawartości
Przeskocz do głównego menu
Logowanie

Pracownicy Katedry Ubezpieczenia Społecznego w EIOPA

2020-07-10 kategoria: informacja 

​Rada Organów Nadzoru Europejskiego Urzędu Nadzoru Ubezpieczeń i Pracowniczych Programów Emerytalnych (EIOPA) wyznaczyła nowych członków do Grupy Interesariuszy Ubezpieczeniowych i Reasekuracyjnych (IRSG) oraz Grupa Interesariuszy Pracowniczych Planów Emerytalnych (OPSG). Obie grupy składają się z szerokiej gamy interesariuszy, reprezentujących przemysł, konsumentów, beneficjentów, naukowców, małe i średnie firmy, pracowników, a także stowarzyszenia zawodowe.

Spośród 158 zgłoszeń pochodzących z 26 krajów europejskich dwoje pracowników Katedry Ubezpieczenia Społecznego zostało wyróżnionych niniejszymi powołaniami na 4-letnie kadencje: dr hab. Marcin Kawiński, prof. SGH jest od teraz członkiem grupy IRSG, a dr Janina Petelczyc reprezentuje naszą jednostkę w grupie OPSG.

EIOPA jest niezależnym organem doradczym dla Komisji Europejskiej, Parlamentu Europejskiego i Rady Unii Europejskiej, a także jednym z trzech europejskich organów nadzoru wykonujących określone zadania prawne, techniczne oraz naukowe, udziela porad opartych na dowodach naukowych i technicznych, tym samym pomagają kształtować świadome polityki i przepisy na szczeblu unijnym i krajowym. Główne cele EIOPA to m.in. ochrona konsumentów, budowanie zaufania do systemu finansowego, zapewnienie skutecznego nadzoru, z uwzględnieniem interesów wszystkich państw członkowskich i odmiennego charakteru instytucji finansowych oraz bardziej zharmonizowane i spójne stosowanie przepisów dotyczących instytucji finansowych i rynków w całej UE.

Zapraszamy do odwiedzenia strony EIOPA.

Archiwum

 
 
 

 Wydarzenia