Pomiń polecenia Wstążki
Przeskocz do głównej zawartości
Przeskocz do głównego menu
Logowanie
logo do druku
 
Forum Gmin na 5 : Forum Gmin na 5 – Zakład Otoczenia Biznesu – Szkoła Główna Handlowa w Warszawie
Forum Gmin na 5
 

 Forum Gmin na 5!

 

FG5.jpg   

 


 
Termin: 20 maja 2021 r., godz. 10:00-14:00

 
Formularz rejestracyjny
 


Miejsce: on-line platforma MS Teams:

LINK DO WYDARZENIA

Proszę kliknąć w link, aby wziąć udział w wydarzeniu Forum Gmin na 5!
w dniu 20.05.2021, godz. 10:00-14:00
  
 

TEMATYKA KONFERENCJI:

Jest to konferencja połączona z ogłoszeniem wyników corocznych badań prowadzonych w Instytucie Przedsiębiorstwa, poświęconych zachowaniom przedsiębiorczym gmin w zakresie obsługi przedsiębiorców.  Jest to jednocześnie wydarzenie integrujące uczelnie wyższe zajmujące się badaniem przedsiębiorczości regionalnej i lokalnej. Przewidziane są dyskusje panelowe z udziałem naukowców, doktorantów i studenckich kół naukowych z uczelni wyższych o różnym profilu, m.in. ekonomicznym, pedagogicznym i przyrodniczym. 

 

CEL WYDARZENIA:

Konferencja ma na celu upowszechnienie dobrych praktyk samorządu terytorialnego w zakresie tworzenia informacji publicznej dla inwestorów i przedsiębiorców z użyciem nowoczesnych mediów. Ponadto ma ona służyć wymianie doświadczeń związanych z prowadzeniem badań naukowych dotyczących tworzenia warunków rozwoju przedsiębiorczości w polskich regionach.


The conference will include announcement of the results of annual studies conducted at the Institute
of Enterprise, devoted to enterprising behaviours of municipalities in the scope of serving entrepreneurs. Simultaneously this is an event integrating universities and higher schools studying regional and localentrepreneurship. Panel discussions are planned with participation of scientists, doctoral students and student scientific circles from institutions of various profiles, including without limitation: economic, pedagogic and natural science.

The conference is to disseminate the best practices of local governments in the scope of creating public information for investors and entrepreneurs with the use of state-of-the-art media. It is also meant to be used as a platform for exchanging experiences related to research on creating entrepreneurship development conditions in Polish regions.

Wydarzenie zostało objęte Patronatem Honorowym Polskiej Agencji Inwestycji i Handlu S.A. oraz Patronatem Honorowym JM Rektora Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie.Zapraszamy do udziału w konferencji w szczególności:
 • pracowników naukowych i naukowo-dydaktycznych z kraju i zagranicy zainteresowanych tematyką konferencji;
 • doktorantów i studentów, szczególnie kierunków ekonomicznych, technicznych, geograficznych i innych zainteresowanych problematyką Konferencji;
 • przedstawicieli władz państwowych, samorządowych oraz zarządów specjalnych stref ekonomicznych, Parków Naukowo Technologicznych, Klastrów, Inkubatorów i Akceleratorów Przedsiębiorczości;
 • pracowników Urzędów Gmin odpowiedzialnych za politykę przemysłową oraz działalność w zakresie przyciągania inwestycji przemysłowych i usługowych;
 • przedsiębiorców i przedstawicieli praktyki gospodarczej;
 • wszystkie inne osoby zainteresowane problematyką Konferencji.


RAMOWY PROGRAM KONFERENCJI:

10:00-10:30

 • Otwarcie konferencji Prorektor ds. rozwoju dr hab. Roman Sobiecki, prof. SGH; Dziekan Kolegium Nauk o Przedsiębiorstwie – dr hab. Gabriel Główka, prof. SGH; Dyrektor Instytutu Przedsiębiorstwa prof. dr hab. Jan Klimek
 • Rozstrzygnięcie konkursu i ogłoszenie wyników prof. dr hab. Hanna Godlewska-Majkowska, dr hab. Joanna Żukowska, prof. SGH
10:30-11:00
 • Prezentacja wyników badania Gmina na 5! – dr hab. Paweł Bartoszczuk, prof. SGH, mgr Pawel Kasprowicz

11:00-12:30

 • Panel przedstawicieli Gmin na 5! i gmin rozwijających się – Moderator: dr Tomasz Pilewicz, mgr Paweł Kasprowicz

  Tytuł panelu: Aktualne wyzwania rozwoju lokalnego i regionalnego. Czego nas nauczyła pandemia?


Pytania do dyskusji:

 • Jakie są aktualnie najważniejsze wyzwania rozwoju lokalnego?
 • Czy nowe technologie przyspieszą rozwój lokalny?
 • Jak pobudzić przedsiębiorczość technologiczną?
 • Jak jednostki samorządu terytorialnego mogą rozwijać swoje przewagi konkurencyjne w czasie pandemii i po jej zakończeniu?


Paneliści:


  • Mirosław Odziemczyk Pełnomocnik Zarządu Polskiej Agencji Inwestycji i Handlu
  • Marcin Połomski –  Burmistrz Miasta Rydułtowy
  • Wojciech Łaptaś po. Zastępcy Dyrektora Wydziału ds. Przedsiębiorczości i Innowacji Urzędu Miasta Krakowa
  • Urszula Stupałkowska – Skarbnik Urzędu Miejskiego w Człuchowie
  • Michalina Łagunionok –  Zastępca Dyrektora Biuro Rozwoju Strategii i Rozwoju Miasta w Zduńskiej Woli
  • Paweł Michalec – Burmistrz Dzielnicy Żoliborz m. st. Warszawy
  • Małgorzata Kwiatkowska – Burmistrz Dzielnicy Targówek m. st. Warszawy​
  • Andrzej Garlicki Zastępca Prezydenta Miasta Łomża
  • Dorota Stegienka Zastępca Burmistrza Dzielnicy Ochota m.st. Warszawy
  • Michał Łakomski  Dyrektor Biura Cyfryzacji i Cyberbezpieczeństwa, Pełnomocnik Prezydenta ds. Smart City UM Poznania​


  12:30-14:00
  • Nowe perspektywy badawcze w obszarze JST– Moderator: Prof. dr hab. Hanna Godlewska-Majkowska

  Prelegenci:

  • Prof. UW, dr hab. Wojciech Dziemianowicz: Pandemia i inne czarne łabędzie a ścieżki rozwoju gmin.
  • Prof. UAM, dr hab. Michał Flieger: Koncepcja spójności w zarządzaniu JS.
  • Prof. UWM, dr hab. inż. Wiesława Lizińska: Zmiany sprawności instytucjonalnej gmin w Polsce - diagnoza i ocena na podstawie wyników badań.
  • Prof. UP, dr hab. Tomasz Rachwał: Rola turystyki w rozwoju lokalnym po pandemii – nowe wyzwania i perspektywy badawcze.
  • Dr Tomasz Pilewicz: Czego dowiadujemy się o inteligentnych gminach na 5 z badania pełnego w 2021 r.?


  Dyskusja – pytania i odpowiedzi.  ZGŁOSZENIE UCZESTNICTWA:

  Zgłoszenia prosimy dokonywać w terminie do 10 maja 2021 r. poprzez wypełnienie formularza: Rejestracja
  OPŁATA KONFERENCYJNA:
   
  • uczestnictwo bezpłatne


  KOMITET ORGANIZACYJNY:

  dr hab. Dariusz Turek, prof. SGH Przewodniczący
  Prof. dr hab. Hanna Godlewska-Majkowska – Przewodnicząca Honorowa
  dr hab. Joanna Żukowska, prof. SGH – Wiceprzewodnicząca
  dr hab. inż. Paweł Bartoszczuk, prof. SGH
  dr Tomasz Pilewicz
  mgr Paweł Kasprowicz
  mgr Agnieszka Kiersnowska
  Anna Maria Bielecka


  KONTAKT:

  Instytut Przedsiębiorstwa
  Szkoła Główna Handlowa w Warszawie
  Tel. (22) 564 92 26, (22) 564 95 38
  E-mail: forumgmin5@sgh.waw.pl
   

  PATRONAT:


   

  logo_patronat_PAIH.png
   

   

   

   

   
   
   

   Raport 2020/2021

   
   

   RAPORT 2019/2020

   
   

   Raport 2018/2019

   
   

   Raport 2017/2018

   
   

   Raport 2016/2017

   
   

   Raport 2015/2016

   
   

   Raport 2014/2015

   
   

   Poprzednie edycje