Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Przeskocz do głównego menu
Sign In
 

 Badania Naukowe

 
Międzyuczelniany Grant Badawczy – SGH i UEW

Badanie naukowe w międzyuczelnianym zespole badawczym SGH – UE we Wrocławiu 2020-2022 „Rozpoznanie praktyk współtworzenia wartości z klientem na wczesnym etapie procesu tworzenia innowacji” – dr Tomasz Pilewicz, współwykonawca


Granty NCN
 
2017 - dr Dariusz Turek - projekt badawczy: Kontrproduktywne organizacje. Jak i kiedy firmy niszczą wydajność swoich pracowników
Informacje o projekcie

2014 - dr inż. Paweł Bartoszczuk  - Konkurs OPUS 6: Badanie ekoinnowacji w przedsiębiorstwach
 

Badania 2016
 
 
Badania 2015

 

 1. Ryzyko lokalizacyjne przedsiębiorstw w Polsce, Kierownik projektu: Kazimierz Kuciński;
 2. Aktualizacja raportów atrakcyjności inwestycyjnej 16 województw Polski
  Kierownik projektu: Hanna Godlewska-Majkowska; Lider: KNOP01-Instytut Przedsiębiorstwa;
 3. Ekoinnowacje w mieście, Kierownik projektu: Alina Modrzejeska-Kołakowska; Lider: KNOP11-Instytut Finansów Korporacji i Inwestycji;
 4. Przedsiębiorstwo w rozwoju regionów gospodarczych – aspekty ekonomiczne i społeczne. Polska na tle Europy i świata, Kierownik projektu: Hanna Godlewska-Majkowska.


Badania 2014

 1. Przedsiębiorstwo w rozwoju regionów gospodarczych – aspekty ekonomiczne i społeczne. Polska na tle Europy i świata”, Kierownik badania – Hanna Godlewska-Majkowska, koordynuję prace ponad 20 pracowników naukowych, doktorantów oraz praktyków gospodarczych.
  Osobiste zaangażowanie w realizację projektów:
  1a. „Rola ryzyka lokalizacyjnego w kształtowaniu atrakcyjności inwestycyjnej regionów” (Dr hab. Hanna Godlewska – Majkowska prof. SGH. dr Paweł Bartoszczuk, dr Adam Kałowski, dr Stanisław Konarski, dr Dariusz Turek, dr Jacek Wysocki, mgr Magdalena Typa, mgr Mariusz Czarnecki, mgr Hieronim Jędrzejewski, mgr Paulina Mechło mgr Paweł Nowakowski, mgr Maciej Pawłowski, mgr Magdalena Senderowska, Full Professor Sue Charlesworth PhD, Reader Frank Warwick PhD, dr Agnieszka Komor);
  1b. „Rola ryzyka lokalizacyjnego w kształtowaniu atrakcyjności inwestycyjnej regionów” (Dr hab. Hanna Godlewska – Majkowska prof. SGH. dr Paweł Bartoszczuk, dr Adam Kałowski, dr Stanisław Konarski, dr Dariusz Turek, dr Jacek Wysocki, mgr Magdalena Typa, mgr Mariusz Czarnecki, mgr Hieronim Jędrzejewski, mgr Paulina Mechło mgr Paweł Nowakowski, mgr Maciej Pawłowski, mgr Magdalena Senderowska ,Full Professor Sue Charlesworth PhD, Reader Frank Warwick PhD, dr Agnieszka Komor).
 2. Aktualizacja i przygotowanie raportów atrakcyjności inwestycyjnej 16 województw Polski, Kierownik projektu: Hanna Godlewska-Majkowska;  Instytut Przedsiębiorstwa;
 3. Ekoinnowacje w mieście, Kierownik projektu: Alina Modrzejeska-Kołakowska; Lider: Instytut Finansów Korporacji i Inwestycji.

 

Badania 2013

 1. Przedsiębiorstwo w rozwoju regionów gospodarczych – aspekty ekonomiczne, społeczne. Polska na tle Europy i świata – badanie statutowe, kierownik badania: Hanna Godlewska-Majkowska w ramach realizacji tego badania naukowego koordynuję prace ponad 20 pracowników naukowych, doktorantów oraz praktyków gospodarczych.  Osobiste zaangażowanie w realizację projektów:
  1a. Rola regionalnej konkurencyjności rynków inwestycyjnych w kreowaniu biogospodarki (zespół: dr hab. Hanna Godlewska-Majkowska- kierownik zespołu, dr hab. A. Buszko, dr P. Bartoszczuk, dr Agnieszka Komor, mgr M. Typa, mgr Cezary Olejnik, dr J. Skorwider Namiotko, dr W. Wierzbicka i inni).
  1b. Atrakcyjność inwestycyjna regionów a lokalizacja przedsiębiorstwa w gospodarce globalnej (zespół: dr hab. Hanna Godlewska-Majkowska prof. SGH – kierownik badania, dr P. Bartoszczuk, dr P. Zarębski, mgr M. Typa, mgr M. Czernecki).


Badania 2012

 
 1. Polskie regiony na mapie atrakcyjności Unii Europejskiej -  prof. SGH dr hab. Hanna Godlewska-Majkowska (kierownik badania), dr Patrycjusz Zarębski, mgr Magdalena Typa, mgr Konrad Zawodziński 
 2. Przedsiębiorczość, jako czynnik konkurencyjności regionalnych rynków inwestycji bezpośrednich w Polsce ze szczególnym uwzględnieniem czynnika instytucjonalnego - prof. SGH dr hab. Hanna Godlewska-Majkowska (kierownik zespołu), mgr Irena Duszkiewicz, mgr Piotr Kryjom, mgr Cezary Olejnik, mgr Tomasz Pilewicz, mgr Magdalena Typa 
 3. Rola przedsiębiorczości w migracji kapitału inwestycyjnego - dr Beata Żelazko, mgr Magdalena Senderowska. 
 4. Sprawiedliwość organizacyjna w zarządzaniu pracownikami przedsiębiorstw - dr Dariusz Turek. 
 5. Uwarunkowania konkurencyjności przedsiębiorstw sektora motoryzacyjnego w Polsce - prof. SGH dr hab. Hanna Godlewska-Majkowska, dr Agnieszka Komor.
 6. Pozycja konkurencyjna regionów: Polska na tle UE (współautorstwo: dr A. Kowalski, dr hab. A. Ambroziak, dr hab. M. Weresa), opracowanie naukowe powstałe w ramach realizacji badania statutowego pod red. dr hab. M. Weresy pt. Konkurencyjność Polski w gospodarce światowej – wymiar makroekonomiczny i regionalny, Kolegium Gospodarki Światowej SGH, Warszawa 2012.
 

Badania 2011

 
 1. Atrakcyjność inwestycyjna regionów jako uwarunkowanie przedsiębiorczych przewag konkurencyjnych - prof. dr hab. Hanna Godlewska-Majkowska (kierownik zespołu), mgr Magdalena Typa,  dr Agnieszka Komor, dr Patrycjusz Zarębski. 
  Kontrproduktywne zachowania pracowników przedsiębiorstw. Uwarunkowania, skutki, przeciwdziałanie - dr Dariusz Turek. 
  Lokalny System Edukacyjny jako instrument tworzenia gospodarki innowacyjnej - prof. dr hab. Hanna Godlewska-Majkowska. 
 2. Odnawialne źródła energii jako czynnik zmian strukturalnych w polskim rolnictwie -  prof. dr hab. Hanna Godlewska-Majkowska, dr Patrycjusz Zarębski.
  Potencjał inwestycyjny obszarów wiejskich Europy środkowo-wschodniej na przykładzie Polski - prof. dr hab. Hanna Godlewska-Majkowska. 
 3. Potencjał inwestycyjny obszarów wiejskich Europy środkowo-wschodniej na przykładzie Polski.
 

Badania 2010

 
 1. Przedsiębiorstwa działające na terenie specjalnych stref ekonomicznych jako źródło innowacji (Na podstawie poziomu innowacyjności gmin strefowych) - mgr Magdalena Typa. 
 2. Wpływ atrakcyjności inwestycyjnej na przedsiębiorczość regionalną w Polsce - prof. dr hab. Hanna Godlewska-Majkowska (kierownik zespołu), prof. dr hab. Teresa Pakulska, mgr Magdalena Typa, dr Patrycjusz Zarębski. 
 3. Atrakcyjność inwestycyjna polskich regionów dla sektorów tradycyjnych i nowoczesnych (współautor: dr Patrycjusz Zarębski, s. 7-206) w ramach realizacji zadania statutowego w ramach realizacji badania statutowego kierowanego przez prof. dr hab. Andrzej Hermana
 4. Poziom kapitału społecznego w polskich regionach; s. 35-46 jako opracowanie naukowe powstałe w ramach uczestnictwa w badaniu naukowym pt. Kapitał społeczny jako czynnik rozwoju regionalnego (grant Rektora SGH), kierownik: dr hab. Zbigniew Strzelecki
 

Badania 2009

 
 1. Innowacyjność jako czynnik wzrostu atrakcyjności inwestycyjnej polskich regionów w latach 2002-2007, prof. dr hab. Hanna Godlewska-Majkowska (kierownik zespołu), prof. dr hab. Irena Lichniak, dr Andrzej Wodecki, dr inż. Paweł Bartoszczuk, mgr Magdalena Typa, mgr Beata Żelazko, dr Patrycjusz Zarębski. 
 2. Nadwyżki i niedobory kadr - ujęcie regionalne (współautor Paweł Bartoszczuk), opracowanie powstałe w ramach realizacji badania pod kierunkiem kierownik badania dr hab. I. Lichniak pt. Zasoby pracy dla nowoczesnych usług w Polsce.
 3. Lokalizacja centrów obsługi biznesu (BPO) w Polsce opracowanie powstałe w ramach realizacji badania pod kierunkiem kierownik badania dr hab. I. Lichniak pt. Zasoby pracy dla nowoczesnych usług w Polsce.

Badania 2008
 1. Lokalny system edukacyjny jako instrument tworzenia gospodarki innowacyjnej, N R11 0010 04 kierownik grantu dr hab. Hanna Godlewska-Majkowska
 2. Kapitał ludzki a rzeczywista atrakcyjność inwestycyjna regionów opracowanie powstałe w ramach zadania naukowego kierowanego przez dr hab. Irenę Lichniak pt. Zasoby pracy jako uwarunkowanie atrakcyjności polskich regionów dla inwestycji w sektory wysokich technologii”  
 3. Atrakcyjność inwestycyjna regionów Polski a kształtowanie lokalnych i regionalnych specjalizacji gospodarczych – kierownik: dr hab. Hanna Godlewska-Majkowska
 

Badania 2007

 
 1. Atrakcyjność regionów Polski dla inwestycji w sferze usług - prof. dr hab. Hanna Godlewska-Majkowska (kierownik zespołu), prof. dr hab. Teresa Pakulska, prof. dr hab. Irena Lichniak, prof. dr hab. Małgorzata Poniatowska-Jaksch, dr Aleksander Werner, dr Mariusz Kopniak, dr inż. Paweł Bartoszczuk, mgr Beata Żelazko, mgr Magdalena Typa, mgr Agnieszka Komor. 
 2. Procesy zmian strukturalnych w polskiej gospodarce. Perspektywa tworzenia gospodarki usług - prof. dr hab. Irena Lichniak (kierownik zespołu), prof. dr hab. Hanna Godlewska-Majkowska, dr inż. Paweł Bartoszczuk, mgr Beata Żelazko, mgr Agnieszka Komor.
 

Badania 2006

 
 1. Marketing terytorialny jako czynnik konkurencyjności przedsiębiorstw wysokich technologii (na przykładzie medycznego sektora biotechnologicznego) - prof. dr hab. Hanna Godlewska-Majkowska, mgr Beata Żelazko.
 
 
 
 

 Wydarzenia