Pomiń polecenia Wstążki
Przeskocz do głównej zawartości
Przeskocz do głównego menu
Nawiguj w górę
Logowanie
logo do druku
 
Kolegium Zarządzania i Finansów :

Kolegium Zarządzania i Finansów | Szkoła Główna Handlowa w Warszawie

Kolegium Zarządzania i Finansów
 

 Kolegium Zarządzania i Finansów

 

Kolegium Zarządzania i Finansów jest jednostką naukową zrzeszającą 6 Instytutów i 4 Katedry. Liczna kadra naukowa powoduje, że jest ono ​​potężnym ośrodkiem SGH zarówno pod względem oferty dydaktycznej, jak i potencjału naukowo-badawczego. W Kolegium Zarządzania i Finansów pracują liczni specjaliści z ekonomii, finansów i nauk o zarządzaniu. Posiadają oni bogaty dorobek naukowy i wszechstronne doświadczenie praktyczne.

Badania i zajęcia dydaktyczne prowadzone przez pracowników i doktorantów Kolegium Zarządzania i Finansów dotyczą ważnych zagadnień teoretycznych w ramach nauk ekonomicznych i nauk prawnych. Mają również wymiar empiryczny, co jest istotne z punktu widzenia funkcjonowania gospodarki oraz działalności podmiotów gospodarczych.

W Kolegium Zarządzania i Finansów wydawane są dwa zeszyty naukowe: Studia i Prace (SiP KZiF) oraz Journal of Management of Financial Sciences (JMFS KZiF)

Kolegium Zarządzania i Finansów posiadało kategorię naukową A.

Kolegium prowadzi ponad 70 edycji studiów podyplomowych.

 

 Informacje

 

Dr hab. Paweł Smaga otrzymał nagrodę Jury

Dr hab. Paweł Smaga otrzymał nagrodę Jury za pracę habilitacyjną w V edycji konkursu o nagrodę Rzecznika Finansowego.

więcej

XXVIII Sympozjum Naukowe KZiF

XXVIII Sympozjum Naukowe Kolegium Zarządzania i Finansów pt.: "Nauki ekonomiczne przed, w czasie i po ​pandemii"

więcej

Nauki ekonomiczne przed, w czasie i po pandemii

Nauki ekonomiczne przed, w czasie i po pandemii

więcej

Nagroda Prezesa Narodowego Banku Polskiego

Nagroda Prezesa Narodowego Banku Polskiego za najlepszy artykuł opublikowany na łamach czasopisma naukowego „Bank i Kredyt”

więcej

Konsultacje w sprawie Strategii rozwoju SGH

Konsultacje w sprawie Strategii rozwoju SGH

więcej

Dr hab. Paweł Smaga otrzymał nagrodę Jury

Dr hab. Paweł Smaga otrzymał nagrodę Jury za pracę habilitacyjną w V edycji konkursu o nagrodę Rzecznika Finansowego.

więcej

XXVIII Sympozjum Naukowe KZiF

XXVIII Sympozjum Naukowe Kolegium Zarządzania i Finansów pt.: "Nauki ekonomiczne przed, w czasie i po ​pandemii"

więcej

Nauki ekonomiczne przed, w czasie i po pandemii

Nauki ekonomiczne przed, w czasie i po pandemii

więcej

Nagroda Prezesa Narodowego Banku Polskiego

Nagroda Prezesa Narodowego Banku Polskiego za najlepszy artykuł opublikowany na łamach czasopisma naukowego „Bank i Kredyt”

więcej

Konsultacje w sprawie Strategii rozwoju SGH

Konsultacje w sprawie Strategii rozwoju SGH

więcej

 

 Oferta Dydaktyczna

 
NIESTACJONARNE STUDIA DOKTORANCKIE

STACJONARNE STUDIA DOKTORANCKIE 

 
 
 

 Wydarzenia

 
​​bretton-woods.jpg

 

 Czasopisma

 
 

 Dziekan Kolegium

 
 

 Struktura