Pomiń polecenia Wstążki
Przeskocz do głównej zawartości
Przeskocz do głównego menu
Logowanie
Banner_OR_Covid_Business3.jpg
 

Na początku XXI wieku, atak terrorystyczny z 11 września 2001 roku otworzył nowy rozdział w planowaniu ciągłości działania (BCP) i zarządzaniu nią (BCM), szczególnie w sektorze finansowym. Obecnie – na skutek rozprzestrzeniania się SARS-CoV-2 – otworzył się nowy rozdział: każdy rodzaj organizacji musiał dopasować się do nowych, niespodziewanych okoliczności. Naszym celem jest zdiagnozowanie status quo w różnych branżach i ocena skuteczności dopasowania się do warunków pandemii. Wspólnie, Prof. Małgorzata Iwanicz-Drozdowska (Szkoła Główna Handlowa w Warszawie), Prof. Paola Bongini (University of Milan-Bicocca, Włochy), Prof. Oliviero Roggi (UNIFI, Włochy oraz  Fundação Dom Cabral, Brazylia) jako inicjatorzy, we współpracy z prof. Viktorem Eliotem (Göteborgs Universitet) prowadzili w dniach 7 kwietnia – 13 maja 2020 r. badanie o zasięgu globalnym dotyczące ciągłości działania w czasie pandemii COVID-19. Publikacja raportu z badań przewidziana jest na czerwiec 2020 r.                                                                              


At the beginning of the century, 9/11 event opened new chapter in business continuity planning (BCP) and business continuity management (BCM), especially in the financial sector. Today – due to spread of SARS-CoV-2 – another new chapter opens: every type of organization should adjust to new, unexpected conditions. Our goal is to diagnose status quo across different sectors and check the efficiency of adjusting to pandemic environment. Together, Prof. Małgorzata Iwanicz-Drozdowska (SGH – Warsaw School of Economics, Poland), Prof. Paola Bongini (University of Milan-Bicocca, Italy), Prof. Oliviero Roggi (UNIFI, Italy and  Fundação Dom Cabral, Brasil) as initiators, in cooperation with prof. Viktor Eliot (Göteborgs Universitet), conducted from 7 April to 13 May 2020 a global survey on business continuity in times of COVID-19. The publication of the report is scheduled for June 2020.​